Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

POPRAWA JAKOŚCI LOKALNEJ SIECI DROGOWEJ 2010-11-15

poprawa_jakosci_lokalnej_sieci_drogowej

„Poprawa jakości lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2610 G na odcinku Brusy - Kosobudy”, to projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1,7 mln zł. Przedmiotem projektu była przebudowa 1,31 km ul. Dworcowej w Brusach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku 1,049 km oraz przebudową 1,142 km drogi powiatowej nr 2610 na odcinku Brusy - Kosobudy. Dzięki przebudowie dróg osiągnięte zostały różnorodne cele m.in.: kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia oraz zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez poprawę jakości życia i jakości lokalnych sieci drogowych.

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa,
Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy,
Poddziałania 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo