Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Praca dla młodych – oferta udziału w projekcie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”2018-02-15

praca_dla_mlodych

Projekt skierowany jest do 30 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz zamieszkują na terenie województwa pomorskiego w pow. człuchowskim lub chojnickim.

Każdy uczestnik projektu otrzyma min. 3 formy wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo edukacyjnej, obejmujące takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskaniu zatrudnienia.

W ramach projektu Stowarzyszenie oferuje:

– kursy/szkolenia,

– stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 1000 zł ,

– organizację staży zawodowych (5 miesięczne) wraz ze stypendium stażowym w wysokości 1000 zł netto/m-c,

– organizację praktyk zawodowych,

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,

– poczęstunek podczas zajęć,

– pośrednictwo pracy.

Rekrutacja do projektu trwać będzie do 28.02.2018 r.

Formularze rekrutacyjne dostępne będą w siedzibie Stowarzyszenia w Debrznie. Szczegółowych informacji udzielamy
w biurze projektu tj. siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26 Debrzno
lub pod numerem telefonu 59 83 35 750 lub 502 043 654.

FORMULARZ DO POBRANIA

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo