Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Prezentacja możliwości dofinansowania projektów2015-08-10

lpi_cykl_spotkan

Spotkanie konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2023 odbędzie się 20 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Chojnice ul. 31 Stycznia 56a (sala posiedzeń).

Teraz mamy okazję wspólnie zdecydować w jaki sposób zagospodarować pieniądze z funduszy europejskich. Nie pozwólmy narzucić pomysłów, które w żaden sposób nie przyczynią się do podniesienia jakości życia na naszym obszarze.

To dzięki Państwa zaangażowaniu tworzona Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 może stać się dokumentem faktycznie odzwierciedlającym potrzeby mieszkańców naszego obszaru oraz wpływającym na rozwój terenów zależnych od rybactwa.

Rozmowy, spotkania, wszelkie działania informująco-aktywizujące mają na celu zbadanie kapitału jakim dysponuje nasz obszar. Kapitał ludzki to najcenniejszy element gospodarki -inwestujmy w niego!

Poniżej harmonogram spotkań dla gmin powiatu chojnickiego oraz gminy lipnica z powiatu bytowskiego.

Serdecznie zapraszamy

Inf. LGR Morenka

Załączniki:

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo