Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Projekt „Rozbudowa z przebudową i wyposażeniem budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku” zakończony2011-08-10

przebudowa_zss_czersk_zakonczona

Powiat Chojnicki zakończył realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa z przebudową i wyposażeniem Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku”.

Projekt stanowił II etap realizacji strategii powiatu mającej na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej osób niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości podstawowej infrastruktury społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku bardzo się zmienił. Powierzchnia użytkowa wzrosła z 529,60 m² do 1 862,60 m². Powstały sale lekcyjne, pracownie terapii, gabinet profilaktyki zdrowia, świetlica oraz pracownie przysposobienia zawodowego: pracownia obróbki drewna i metalu oraz gospodarstwa domowego. Dobudowano salę gimnastyczną oraz salę do rehabilitacji.
Dzięki rozbudowie placówka oferuje nowoczesną ofertę dydaktyczną. Na zakup wyposażenia szkoły przeznaczono 388 000,00 zł, w tym meble szkolne: 212 000,00 zł, urządzenia elektryczne i elektroniczne 79 000,00 zł, urządzenia i przybory kuchenne 73 000,00 zł, sprzęt rehabilitacyjny 18 000,00 zł oraz urządzania i akcesoria sanitarne 5 000,00 zł.

Uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół Specjalnych, odbędzie się 1 września 2011 r. o godz. 11.00 na terenie szkoły przy ul. Batorego 15 w Czersku.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 207 720,87 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR 85%
Kwota współfinansownia Projektu ze środków EFRR  2 726 532,73 PLN
Wkład własny Powiatu Chojnickiego 381 158,14 PLN
Pomoc finansowa Gminy Czersk  100 000,00 PLN

 

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo