Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2410 G2010-11-15

przebudowa_drogi_powiatowej_nr_2410_g

Lokalna infrastruktura drogowa została wzmocniona poprzez realizację projektu „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Malachin Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku”. Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej na odcinku Malachin-Czersk o długości 2,345 km wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m i dł. 2,58 km i przebudową drogi gminnej - ul. Towarowej w Czersku na odcinku 0,325 km wraz z budową kanalizacji deszczowej i ścieżki rowerowej na tym odcinku oraz wybudowanie w Malachinie kanalizacji deszczowej o długości 700 mb. Na skrzyżowaniu ul. Wielewskiej i Towarowej wybudowane zostanie skrzyżowanie o ruchu okrężnym (typu rondo).

Wartość projektu wyniosła 4 mln 600 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 2 mln zł.

Realizacja projektu przyczynłai się do wzrostu wykorzystania potencjału Powiatu Chojnickiego oraz gminy Czersk jako atrakcyjnego miejsca pod inwestycje.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa,
Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy,
Poddziałania 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo