Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2624G CHOCIŃSKI MŁYN - CHARZYKOWY NA ODCINKU CHOCIŃSKI MŁYN - MAŁE SWORNEGACIE2013-11-19

chocinski_mlyn_swornegacie

Zakończona została przebudowa drogi na odcinku Chociński Młyn – Małe Swornegacie w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Chociński Młyn – Małe Swornegacie od km 0 008,11 do km 3 544,03", realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W ramach przedmiotowego projektu przebudowano drogę powiatową nr 2624G o długości 3 535,92 m. Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. Projekt obejmował także przebudowę kanalizacji deszczowej o długości 39 m. W ramach realizacji inwestycji wprowadzono szereg elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym m.in. ustawione zostały bariery energochłonne z elementami odblaskowymi na długości 350 m oraz postawiono lustro drogowe na słupku z rury stalowej o średnicy 70 mm, służące likwidacji martwych punktów. Wymienione zostało także oznakowanie pionowe na odblaskowe II generacji w ilości 29 sztuk. Inwestycja ta powinna wpłynąć na poprawę warunków poruszania się po drodze.

Wartość wykonanych robót wyniosła 1,685 mln zł.
Dotacja z programu przebudowy dróg wyniosła ponad 505 tysięcy złotych, czyli 30% wartości robót.
Udział własny inwestora wyniósł 1,18 mln zł.
Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Miejską Chojnice i Gminą Chojnice.”
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo