Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

PRZEBUDOWA GŁÓWNEJ ARTERII KOMUNIKACYJNEJ MIASTA CHOJNICE STANOWIĄCEJ FRAGMENT MIĘDZYNARODOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO BERLIN - KALININGRAD2013-08-23

ue_przebudowa_gdanskiej_miasto_chojnice
Realizacja projektu pt. ,,Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad” rozpoczęła się w lipcu 2009 r. i zakończyła w dniu 10.09.2010 r. (odbiór końcowy inwestycji). Celem projektu było usprawnienie regionalnego systemu transportu drogowego poprzez połączenie trzech różnych dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Chojnice oraz poprawa dostępności do sieci wyższego rzędu i zwiększenie przepustowości Chojnic. Inwestycja objęła przebudowę trzech odcinków drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą: - W ramach etapu I - przebudowę ul. Sukienników wraz z budową zjazdu z ul. Sukienników w ul. Parkową, - W ramach etapu II - budowę Parkingu na terenie Parku 1000-lecia, - W ramach etapu III - przebudowę ul. Gdańskiej. Końcowe efekty inwestycji: 1. Przebudowana: droga gminna o dł. 1,36 km; chodniki o dł.1,91 km; 12 skrzyżowań; 5 zatok autobusowych, 2. Wybudowane: ścieżki rowerowe o dł. 1,61 km; 3 nowe komplety sygnalizacji świetlnej; parking na 170 miejsc postojowych w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych; 3. Zamontowanych 6 nowych punktów monitoringu wizyjnego. Realizacja inwestycji poprawiła przepustowość Chojnic, zwiększyła bezpieczeństwo podróżnych, umożliwiła sprawniejszy i szybszy dojazd do zakładów pracy, instytucji infrastruktury społecznej oraz przedsiębiorstw. Koszt całkowity inwestycji – 14.141.022,32 zł. Koszty kwalifikowalne projektu - 13.290.647,78 zł. Koszty niekwalifikowalne projektu - 850.374,54 zł. Współfinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej – 9.940.040,62 zł.
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo