Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRUSACH - Etap I2013-08-20

ue_oczyszczalnia_brusy

 

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach – Etap I” realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie dotyczyło rozbudowy i przebudowy mechaniczno – biologiczno – chemicznej oczyszczalni ścieków, zapewniającej przyjęcie ścieków z kanalizacji oraz ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi w ilości Qśrd=1400m3/d. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli na zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków i poprawę jakości oczyszczonych ścieków.

Beneficjent: Gmina Brusy

Okres realizacji: 2011-2012

Całkowity koszt inwestycji: 11.868.420,24 zł

Kwota pozyskanych środków: 4 mln zł

info. zdj. UM Brusy

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo