Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

PRZEBUDOWA UL. POMORSKIEJ I BUDOWA UL. FERENSA 2010-11-15

przebudowa_ul_pomorskiej_i_budowa_ul_p_ferensa

W ramach projektu „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap I: przebudowana została ul. Pomorska i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka” zbudowana została ulica Piotra Ferensa o długości 0,405 km oraz przebudowana została ulica Pomorska wraz z odcinkami ulic: Królowej Jadwigi i Łubianka o łącznej długości 0,407 km.

Ponadto powstały ścieżki rowerowe długości 1 200 m oraz obustronne chodniki o długości 1200 m. Wartość projektu wyniosła na ponad 2,5 mln złotych, z czego prawie 2 mln pozyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem tego projektu była poprawa stanu nawierzchni ulicy pozwalająca zwiększyć prędkość i płynność jazdy, co bezpośrednio przyczyniło się do skrócenia czasu przejazdu. Wpłynęło to na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i obniżyło poziomu hałasu emitowanego przez poruszające się samochody. Dzięki realizacji tego projektu możliwa jest większa ochrona walorów środowiska naturalnego gminy Czersk.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa,
Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy,
Poddziałania 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo