Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW CHOJNIC2013-08-23

ue_wykluczenie_cyfrowe_miasto_chojnice

Projekt polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Chojnice poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie przeszkolenia, pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu.

Grupą docelową projektu są:

•gospodarstwa domowe z terenu miasta Chojnice spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, w tym dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz rodziny zastępcze (50 gospodarstw),

•instytucje - jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Chojnice: 6 szkół, biblioteka, ośrodek profilaktyki rodzinnej, przedszkole. rodzinnej, przedszkole.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: Do 31 grudnia 2013 r.

PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI: 1 757 494,22 PLN

 

inf.: www.miastochojnice.pl

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo