Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Najnowsze przetargi znajdziesz również m.in. na stronach:
Starostwa Powiatowego w Chojnicach www.powiat.chojnice.pl  
Urzędu Miejskiego w Chojnicach www.miasto.chojnice.pl  
Urzędu Gminy w Chojnicach www.gminachojnice.com.pl  
Urzędu Miejskiego w Brusach www.brusy.pl  
Urzędu Miejskiego w Czersku www.czersk.pl  
Urzędu Gminy w Konarzynach www.konarzyny.pl

Przetarg sektorowy nieograniczony2016-05-27

budowa_sieci_wodociagowej_

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Ogłasza przetarg sektorowy nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Lichnowy - Nowe Ostrowite, gm. Chojnice”

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice 2016-05-23

przetarg

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Ogłasza przetarg sektorowy nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice

Ogłoszenie o przetargu "Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017"2016-04-06

ogloszenie_o_przetargu_

Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017

Numer ogłoszenia: 77364 - 2016;

data zamieszczenia: 05.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu2016-03-14

ogloszenie_o_przetargu
"Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017"

Ogłoszenie o przetargu2016-03-09

ogloszenie_o_przetargu
"Utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych w Chojnicach"

Ogłoszenie o przetargu "Mechaniczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Chojnice"2016-02-26

mechaniczne_zamiatanie_jezdni_na_terenie_miasta_ch

Mechaniczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Chojnice
Numer ogłoszenia: 41120 - 2016;
data zamieszczenia: 24.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dzierżawa obiektów turystycznych w miejscowościach Widno i Laska2016-02-23

dzierzawa_obiektow_turystycznych_

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na dzierżawę obiektów turystycznych w miejscowościach Widno i Laska

Burmistrz Miasta Chojnice, ul. Stary Rynek 1,89-600 Chojnice,ogłasza2015-02-11

Burmistrz Miasta Chojnice, ul. Stary Rynek 1,89-600 Chojnice, ogłasza przetarg "Chojnice: Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza w Chojnicach".

Burmistrz Miasta Chojnice, ul. Stary Rynek 1,89-600 Chojnice,ogłasza2015-02-11

Burmistrz Miasta Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,www.miastochojnice.pl, ogłasza przetarg "Chojnice: Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia w Chojnicach"

Starosta Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice OGŁASZA 2013-07-05

Starosta Chojnicki
ul. 31 Stycznia 56,
89-600 Chojnice
http://powiat.chojnice.pl
OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Zarząd Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice OGŁASZA 2013-07-05

Zarząd Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56,
89-600 Chojnice
http://powiat.chojnice.pl

OGŁASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Chojnickiego

Zarząd Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, OGŁASZA2013-07-05

Zarząd Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56,
89-600 Chojnice
http://powiat.chojnice.pl

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej nieruchomości z zasobu Powiatu Chojnickiego

Zarząd Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice o g ł a s z a 2012-08-29

przetagr1
Zarząd Powiatu Chojnickiego ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice o g ł a s z a drugie rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Chojnickiego

Zarząd Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, ogłasza: 2012-08-20

przetarg

Zarząd Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56,
89-600 Chojnice
o g ł a s z a rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Chojnickiego

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy2012-04-06

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Chojnice
zamówienie na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Chojnicach
nr sprawy: BPR.271.6.2012
wartość: Pon. prog. okr. w przep. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 13 kwietnia 2012 10:00

Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości2012-01-30

Drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej zabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Chojnickiego

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa wyposażenia 2011-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa wyposażenia

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych (Gmina Chojnice)2011-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane w zakresie ściezek rowerowych (Gmina Chojnice)

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych2011-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane w zakresie ściezek rowerowych

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia w ramach realizowanego zadania p.n. Rozbudowa z przebudową i wyposażeniem budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku2011-05-12

Dostawa wyposażenia w ramach realizowanego zadania p.n. Rozbudowa z przebudową i wyposażeniem budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku
Numer ogłoszenia: 111266 - 2011;
data zamieszczenia: 12.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania: Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Zespołu Szkół w Chojnicach - etap II 2011-05-10

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania: Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Zespołu Szkół w Chojnicach - etap II
Numer ogłoszenia: 105388 - 2011;
data zamieszczenia: 09.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na realizację inwestycji drogowej.2011-05-10

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G Karsin- Czersk na odcinku granica Powiatu Chojnickiego - Mokre - Malachin wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Mokrem oraz budowa odcinka drogi powiatowej nr 2613G Mokre-Gotelp długości ok. 6,34 km
Numer ogłoszenia: 105740 - 2011;
data zamieszczenia: 09.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Inspektor nadzoru dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim - I etap 2011-04-15

Inspektor nadzoru dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim - I etap2011-04-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim - I etap

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zaprojektowanie i wybudowanie mostu zwodzonego2011-02-08

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową mostu nad rzeką Brdą w miejscowości Małe Swornegacie w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wyjaśnienia siwz - przebudowa mostu nad Brdą2010-12-02

Wyjaśnienia siwz - dot. „ Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z przebudową mostu nad rzeką Brdą w miejscowości Małe Swornegacie”.

Modyfikacja siwz - przebudowa mostu nad Brdą2010-12-02

Modyfikacja siwz „ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową mostu nad rzeką Brdą w miejscowości Małe Swornegacie”.

Przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego2010-12-02

Zarząd Powiatu Chojnickiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego zanajdującego się w budynku przy ul. Leśnej 2 w Chojnicach.
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo