Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Rajd Kaszubskiej Marszruty oraz ?wi?to Powiatu Chojnickiego na Stulecie Niepodleg?ej2018-08-20

rajd_kaszubskiej_marszruty_oraz

Rajd Kaszubskiej Marszruty oraz ?wi?to Powiatu Chojnickiego na Stulecie Niepodleg?ej

 

 

Wspólnie z LGR Morenka, Samorz?dem Województwa Pomorskiego zapraszamy
8 wrze?nia 2018 r. na Rajd Kaszubskiej Marszruty w ramach zadania „Pomorskie ko?em si? toczy do Chojnic”.

Rajd ma charakter gwia?dzisty. Rowerzy?ci docieraj? do Chojnic (park Tysi?clecia) trasami Kaszubskiej Marszruty na terenie powiatu chojnickiego, dodatkowo trasa przebiega? b?dzie trasami biegn?cymi przez Wdzydzki Park Krajobrazowy na terenie powiatu ko?cierskiego. Ka?dy uczestnik rajdu otrzymuje upominek startowy oraz mo?liwo?? zdobycia atrakcyjnych nagród - nagroda g?ówna rower.

Po zako?czeniu Rajdu Kaszubskiej Marszruty zapraszamy wszystkich do Parku Tysi?clecia, gdzie w ramach obchodów 100- lecia odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk? odb?dzie si? ?wi?to Powiatu Chojnickiego. Zaplanowali?my wspania?? zabaw? z zespo?ami GOOOD, MeloMany oraz legendarnym zespo?em Kombi.

Ch?tnych wystawców, stowarzyszenia, twórców zapraszamy do kontaktu z Promocj? Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice, w terminie do 31.08.br.

Serdecznie zapraszamy!

?ród?o

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo