Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

REGULACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ POPRZEZ BUDOWĘ KOLEKTORA DESZCZOWEGO W UL. TARGOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I ODPROWADZANIEM WÓD OPADOWYCH DO RZEKI NIECHWASZCZ2013-08-20

ue_kolektor_rz_niechwaszcz_brusy

Projekt pn.: „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działanie 5.2. Gospodarka wodna.

 

 

 

 

 

 

 

Celem inwestycji jest rozdzielenie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Brusy i odprowadzenie wód opadowych do rzeki Niechwaszcz. Projekt dotyczy m.in. wybudowania kolektora deszczowego, kanałów i przykanalików deszczowych oraz kanałów otwartych (łącznie 3,75 km) wraz ze zbiornikiem retencyjnym, urządzeniami podczyszczającymi i dławiącymi przepływ wód ze zbiornika do rzeki Niechwaszcz.

Beneficjent: Gmina Brusy

Okres realizacji: 2011-2013

Całkowity koszt inwestycji: 10.680.147,26 zł

Kwota pozyskanych środków: około 6,8 mln zł

info. zdj. UM Brusy

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo