Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W NOWYM DWORZE2013-08-23

ue_rekultywacja_odpadow_miasto_chojnice

Projekt zakładał objęcie terenów 15- u składowisk o łącznej powierzchni: 25,26 ha, zlokalizowanych w granicach administracyjnych 10- u gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego działaniami rekultywacyjnymi, tj. rekultywacją techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitorowania stanów wodnych, tj. piezometrów.

Gminy biorące udział w realizacji projektu:

a) z powiatu chojnickiego:

Gmina Miejska Chojnice- składowisko w Nowym Dworze

Gmina Chojnice- składowisko w miejscowości: Chojniczki, Ciechocin, Gockowice

Gmina Brusy- składowisko w Kosobudach

Gmina Czersk- składowisko w miejscowości: Czersk, Nieżurawa

Gmina Konarzyny: składowisko w Zielonej Hucie

 

b) z powiatu człuchowskiego:

Gmina Miejska Człuchów i Gmina Człuchów - składowisko w miejscowości Kiełpin, Dębnica

Gmina Przechlewo: składowisko w Przechlewie (2 sztuki), Sąpolnie

Gmina Debrzno: składowisko w miejscowości: Grzymisław

Gmina Czarne: składowisko w Nadziejowie

 

W ramach przeprowadzonych prac podjęte zostały następujące działania: rekultywacja techniczna i biologiczna oraz montaż urządzeń do monitorowania wód. Realizacja projektu przyczyniła się przede wszystkim do usunięcia zagrożeń dla wód oraz środowiska gruntowego na terenach bezpośrednio sąsiadujących ze składowiskami. Zapewniono poprawę bezpieczeństwa geotechnicznego oraz krajobrazu. Realizacja projektu owocuje efektami o charakterze społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Wzrasta również atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna gmin biorących udział w projekcie.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 9,16 mln zł w tym wydatki kwalifikowalne: 9,13 mln zł.

Poziom dotacji EFRR wyniósł 70 %, czyli 6,39 mln zł.

Poniżej wysokość wkładu własnego w poszczególnych gminach:

  • Gmina Miejska Chojnice                    939.297,53 zł
  • Gmina Chojnice                                183.027,07 zł
  • Gmina Brusy                                      56.160,63 zł
  • Gmina Czersk                                  436.449,08 zł
  • Gmina Konarzyny                               32.003,30 zł
  • Miasto i Gmina Debrzno                    183.599,52 zł
  • Gmina Człuchów                                 48.871,16 zł
  • Gmina Miejska Człuchów                    455.682,27 zł
  • Gmina Czarne                                  175.262,83 zł
  • Gmina Przechlewo                             231.624,01 zł

Realizację projektu zakończono w marcu 2015 r.

inf. www.miastochojnice.pl

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo