Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Relacja z konferencji prasowej, która odbyła się dnia 02.09.2011 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach2011-09-09

W piątek, w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa z udziałem Zbigniewa Wiśniewskiego, maratończykiem z sekcji biegowej „FLORIAN”, z okazji zbliżających się 75 urodzin. W barwach „FLORIANA” biega od 1984 roku. Znany jest z wielokrotnych rekordów. Najlepszy wynik w kategorii wiekowej 60 lat i więcej – 2. godz. 55 min., dwa rekordy w kategorii 65 lat i wyżej na 15 km – 58 min. oraz pół maraton 21 km – 1 godz. 24 min. do chwili obecnej należą do niego.            Jak mówił Andrzej Górnowicz, prezes Kolejarza, Wiśniewski wśród innych uczestników w kategorii 70 lat  nazywany jest „Postrachem Zawodników”. Natomiast dla prezesa sekcji biegowej i dla chojniczan jest żywą reklamą miasta. Pan Zbyszek ma na swoim koncie 700 startów oficjalnych. Biega 70 km tygodniowo i ma zaliczone 23 maratony poniżej 3 godz. W przyszłym roku planuje wyjazd na maraton do Aten.

Oprócz biegania interesuje się także prowadzeniem kroniki i zapisywaniem historii klubu „FLORIAN” od początku jego istnienia, a także notowania wszystkich wyników.                    

    17 września o godz. 10 odbędzie się jubileuszowy bieg na stadionie Kolejarza i będzie się składał z 25 okrążeń. Bieg jest otwarty dla wszystkich chętnych, a wstęp jest wolny.

 

Dalsza część konferencji dotyczyła spraw bieżących. Dr Arseniusz Finster, burmistrz miasta poinformował, że po wcześniejszych konsultacjach ustalono, że nową siedzibą chojnickiej uczelni PWSH Pomerania będzie budynek Politechniki Koszalińskiej.

Zaplanował także spotkanie na piątek 2 września w przedszkolu Bajka z właścicielkami przedszkoli niepublicznych. Zdaniem burmistrza, ta wizyta powinna dać odpowiedź czy zostanie znaleziony wspólny algorytm rotacyjny, który określi wielkość środków finansowych na jedno dziecko na najbliższe lata, czy też będą prowadzone działania, ale osobno. Przygotowywany jest również wniosek o kasację werdyktu sądu administracyjnego.

Jak zaznaczył burmistrz, z jego strony to nie jest szantaż, lecz działanie, które może zakończyć się kompromisem wypracowanym przez całe środowisko. Po prywatyzacji przedszkola nr 9, Rada Miejska musi dać tyle, ile przekazują sąsiedzi ale może też dać więcej. Istotne jest również to, że do budżetu miasta nie wróciła jeszcze druga połowa kwoty, która w całości wynosi 380 tys. zł.

Arseniusz Finster powiadomił również o kompromisie między zarządem klubu, przedstawicielami kibiców i Urzędem Miejskim w sprawie krytej trybuny na Chojniczance. Jako cel przyjęto przykrycie 500 miejsc. Będzie można również wykorzystać pierwsze piętro w budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jako dach będzie użyta konstrukcja stalowo-ocynkowana kratowa, a dach nie będzie z płótna tylko z tworzywa sztucznego. W tym roku zostaną wylane stopy fundamentowe, na które zostanie przeznaczone 75 tys. zł. Dach zostanie wykonany zimą i 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem kolejki wiosennej będzie zamontowany. Całkowity koszt wyniesie 700-800 tys. zł. Będzie na niego również gwarancja przez okres 3 lat.

Burmistrz nawiązał także do sprawy w kontekście Strugi Jarcewskiej i oświadczył, że jak najbardziej chce współpracować z Gminą Chojnice, ponieważ Jezioro Charzykowskie, wszystkie jeziora, rzeka Brda i akweny wodne w pobliżu są bardzo ważne także dla mieszkańców. Natomiast nie chciałby słuchać, że jedynym winowajcą stanu wód Jeziora Wegner czy Strugi Jarcewskiej jest miasto Chojnice. Niestety są tak zwane lewe przyłącza, z którymi walczy. Burmistrz wyraził również chęć do wspólnego zdiagnozowania sytuacji razem z gminą. Jednak w związku z tym, że pan Wójt zajął się miastem mówiąc, że winne jest temu miasto Chojnice, urzędnicy burmistrza przygotowali pismo na temat przyczyn i konsekwencji zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie gminy wraz z materiałami do rozmów z Gminą Chojnice.

Zostało także zdementowane stwierdzenie wójta, że w Jeziorze Charzykowskim tylko na czterech metrach jest tlen. Może tak się zdarzyć w okresie lata gdy jest bardzo wysoka temperatura, ale nie przez cały czas. Zależy to od wielu czynników między innymi od mieszania się wód. Nieprawdą jest również to, że wszystkie wody deszczowe płyną do Jeziora Charzykowskiego nie oczyszczone. Tak nie jest, ponieważ wody opadowe i roztopowe są podczyszczane przez 7 zespołów osadników i separatorów, z czego 5 bezpośrednio przed odprowadzeniem do Strugi.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo