Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOTELPIU 2013-07-25

swietlica_gotelp

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007- 2013

WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU: 290 212,79 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA: 245 891,91 PLN

POZIOM DOFINANSOWANIA: 75%

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2012 rok

 

 

 

Zakres prac budowlanych obejmował między innymi docieplenie ścian i stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego z azbestu na blachodachówkę, odnowienie elewacji i ścian budynku, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz wyposażenia sanitarnego, instalacji c.o. wraz z kotłem, instalacji elektrycznej. W ramach Inwestycji nowy wizerunek otrzymała m.in. sala główna świetlicy, kuchnia, toalety, szatnia, magazynek, i kotłownia.

Łączna wartość wydatków na to zadanie wyniosła blisko 346 tys. zł., z czego koszty kwalifikowalne wyniosły ponad 290 tys. zł., a dofinansowanie unijne ponad 245 tys. zł.

Warto też wspomnieć, że poza projektem unijnym – za środki własne gminy – wyremontowano część budynku stanowiącą garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotelpiu. Wymieniono m.in. bramę wjazdową oraz instalację elektryczną, odnowiono elewację, ocieplono ściany i strop. Koszt tej części inwestycji wyniósł ponad 30 tys. zł.

Warto dodać, iż generalny remont świetlicy przebiegał bardzo sprawnie – trwał zaledwie 4 miesiące. Prace remontowe przeprowadziła firma: Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Drewczyński z Brzeźna. Dostawę mebli zrealizował Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „WB-Duet” Zakład Meblowy z Kościerzyny, natomiast niezbędny sprzęt dostarczyła firma ZUBER Andrzej Zuber z Wrocławia.

Dzięki inwestycji społeczność Gotelpia zyskała nowoczesne miejsce spotkań mieszkańców, pozwalające na organizację wszelkiego rodzaju zebrań i imprez kulturalno-społecznych.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo