Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

REWITALIZACJA WSI LEŚNO POPRZEZ ODBUDOWĘ OBIEKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SPOŁECZNO - KULTURALNA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU2013-08-22

ue_rewitalizacja_lesno_brusy

Zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno – kulturalna i zagospodarowanie terenu” uzyskało dofinansowanie ze środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Europejskiego Funduszu Rybackiego.

 

 

 

 

 

 

W ramach inwestycji zaplanowano budowę świetlicy wiejskiej w tym: wykonanie sali świetlicowej z zapleczem magazynowym i herbaciarnią oraz niezbędnymi sanitariatami, wyposażenie w elementy i urządzenia zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym, wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych, zagospodarowanie terenu, m.in. wykonanie utwardzonego placu i 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Beneficjent: Gmina Brusy

Okres realizacji: 2013-2014

Całkowity koszt inwestycji: 1.477.847,53 zł

Kwota pozyskanych środków: 0,87 mln zł

info. zdj. UM Brusy

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo