Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ W POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ CZĘŚCI AGLOMERACJI CHOJNICE2013-10-11

ue_aglomeracja_chojnice

Projekt Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice wspófinansowany z Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
Okres realizacji projektu: 2009 r. – 2011 r.
Wartość projektu: 10.676.319,56 PLN
Kwota dofinansowania: 4.756.181,79 PLN
Projekt zakładał uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w części gminy Chojnice, a tym samym zwiększenie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla 1,5 tys. mieszkańców. W ramach niniejszego projektu wykonano 6 inwestycji o następującym zakresie rzeczowym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Chojniczki:  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 o długości 4.898 m  192 przykanaliki z rur PVC Ø 160 - długość 1.552 m 

 • kolektor tłoczny z rur z PE Ø 110 o długości 993,5 m
 • tłocznia ścieków o wydajności 22,4 m3/h 
 • sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 o długości 2.568,5 m
 • 1.556 m sieci wodociągowej z rur PE Ø 110

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krojanty: 

 • kanalizacja grawitacyjna o długości 1.913 m z rur PVC Ø 200 
 • 25 przykanalików z rur PVC Ø 160 - długość 171 m 
 • przepompownia ścieków PK-12
 • rurociąg tłoczny z rur PE Ø 90, którego długość wynosi 857 m 
 • przebudowa 2 przepompowni ścieków P-32 i P-31 3.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pawłówko i Pawłowo:

 • kanalizacja grawitacyjna o długości 2.393 m z rur PVC Ø 200 
 • 47 szt. przykanalików z rur PVC Ø 160 - długość 426 m 
 • przepompownia ścieków PK-22 
 • przepompownia ścieków PS – 9 
 • rurociąg tłoczny z rur PE Ø 90 (długość 1.055 m)

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówko: 

 • kanalizacja grawitacyjna z rur PVC Ø 200 o długości 3.014,5 m 
 • 17 przykanalików z rur PVC Ø 160 - długość134 m 
 • 1 przepompownia ścieków P 10A 
 • rurociąg tłoczny o długości 312 m z rur PE Ø 90 
 • 328 m sieci wodociągowej z rur PE Ø 90

5. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w miejscowości Lichnowy:

 • mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków
 • kanalizacja grawitacyjna o długości 338 m z rur PVC Ø 200
 • 11 przykanalików z rur PVC Ø 160 - długość 49,5 m.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartołomie: 

 • kanalizacja grawitacyjna o długości 423,5 m (z rur PVC Ø 200) 
 • przykanaliki z rur PVC Ø 160 oraz PVC Ø 200 m – 6 sztuk (długość 82,50 m).
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo