Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY BRUSY2013-08-22

ue_system_kanalizacji_brusy

 

Projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska.

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małe Gliśno – Dąbrówka - Gacnik oraz Antoniewo – Małe Chełmy na terenie aglomeracji Brusy. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie 7,84 km, a do systemu podłączonych zostanie 445os. (2014r.). Łączna ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Brusach zwiększy się o 40,1 m3/d. Akcją promocyjno – informacyjną w ramach projektu objętych zostanie 40 osób. Inwestycja pozwoli na zmniejszenia dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Beneficjent: Gmina Brusy

Okres realizacji: 2013-2014

Poziom dofinansowania: 70%

Kwota pozyskanych środków: 0,94 mln zł

info. zdj. UM Brusy

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo