Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Rusza projekt „Poznać, zrozumieć, wzmocnić – przez aktywność do integracji” - PCPR ogłasza nabór kandydatów 2011-03-23

nabor_do_projektu_poznac_zrozumiec_

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach OGŁASZA NABÓR kandydatów do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Poznać, zrozumieć, wzmocnić – przez aktywność do integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest: ZWIĘKSZANIE SZANS OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA AKTYWNE FUNKCJONOWANIE W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM.

Oferta skierowana jest do osób niepełnosprawnych (posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) w wieku 18-64 lat oraz do wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 18-25 lat kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Beneficjenci projektu będą mogli skorzystać między innymi z:
- kursów zawodowych w tym z kursów prawa jazdy kat. B
- dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych i/lub zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i/lub zajęć rehabilitacyjnych.
- indywidualnych konsultacji psychologicznych
- treningów aktywizacji zawodowej
- indywidualnych ścieżek kariery zawodowej
- warsztatów informatycznych i programistycznych

Rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym potrwa do 30 kwietnia 2011 r.
Kwestionariusz zgłoszeniowy można pobrać w siedzibie PCPR w Chojnicach, ul. Lichnowska 5 pokój nr 5 lub ze strony internetowej PCPR (w zakładce projekty EFS).

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo