Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Ruszy? Narodowy Spis Ludno?ci i Mieszka?2011-04-04

narodowy_spis_powszechny

Spis b?dzie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.
Informacje b?d? zbierane wed?ug stanu na dzie? 31 marca 2011 r. godz. 24.00.
Od 1 kwietnia br. dost?pna jest infolinia NSP 2011: Infolinia czynna: od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.
800 800 800 - numer bezp?atny dla po??cze? z telefonów stacjonarnych,
22 44 44 777 - numer dla po??cze? z telefonów komórkowych p?atny zgodnie z cennikiem operatora.
Wi?cej informacji: http://www.spis.gov.pl/ http://www.stat.gov.pl/gus

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo