Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Ścieżka lichenologiczno-kulturowa w Leśnie2013-07-16

sciezka_lichenologiczno_kulturowa_w_lesnie

Historia odkryć archeologicznych w Leśnie rozpoczęła się w latach 50-tych XX wieku, kiedy to miejscowy gospodarz odkopał w pobliżu swego domu brązowy kociołek oraz naczynie terra sigillata. Takich "przypadkowych odkryć" było więcej, dlatego od 1975 r. Ekspedycja Wykopaliskowa Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr Krzysztofa Walenty rozpoczęła badania wykopaliskowe.

Najbardziej efektownie prezentuje się krąg kamienny o średnicy 26 m z umieszczoną na szczycie stellą o cechach antropomorficznych. Stella ta jest zabytkiem unikalnym, nie spotykanym na Pomorzu i sąsiadujących terytoriach, świadczącym o powiązaniu Pomorza ze Skandynawią w pierwszych wiekach naszej ery. Wówczas to, wg rzymskich źródeł pisanych, miała miejsce wędrówka Gotów ze Skandynawii nad Morze Czarne przez Pomorze.

Prawdopodobnie jedno z plemion gockich osiedliło się w okolicach Leśna, czego widocznym śladem jest cmentarzysko kurhanowe oraz kręgi i wieńce kamienne. Odkryto także groby skrzynkowe z V-III w.p.n.e. - w niewielkich komorach umieszczano gliniane popielnice z prochami zmarłych. W południowej części cmentarzyska odkryto groby szkieletowe z okresu rzymskiego. Wybrane zabytki archeologiczne pochodzące z cmentarzyska w Leśnie znajdują się w Muzeum Historyczno - Etnograficznym w Chojnicach. Cmentarzysko ze względu na atrakcyjność kulturową zostało wpisane do rejestru zabytków archeologicznych województwa bydgoskiego.

Celem utworzenia ścieżki była także ochrona dużej ilości porostów. Przypadkowemu obserwatorowi porosty wydają się "dziwacznymi" roślinkami. Badając je pod mikroskopem można zauważyć, że składają się z dwóch odrębnych organizmów: grzyba i glonu żyjących ze sobą w symbiozie. Porosty są bioindykatorami - wskaźnikami zanieczyszczenia powietrza. Nazywane też są "pionierami życia", gdyż zasiedlają ekstremalne siedliska (skały, wydmy).

Przejście ścieżki trwa ok. 40 minut, przed wejściem znajduje się parking.

 

Informacje: Nadleśnictwo Przymuszewo

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo