Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza w Kokoszce2013-07-16

sciezka_w_kokoszce

Ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza została wyznaczona, aby przedstawić niektóre gatunki ptaków w powiązaniu ze siedliskami, w których bytują. Nazwa ścieżki pochodzi od osady Kokoszka. Zlokalizowana jest w okolicach szosy Chociński Młyn-Swornegacie - w odległości ok. 2 km od Swornychgaci.

Na trasie można zapoznać się z następującymi środowiskami bytowania ptaków:

1. Rzeka: Można tu zaobserwować: srokę, świergotka, kosa, wilgę, zimorodka, nurogęś oraz strzyżyka. Zachwycają roślinne zbiorowiska łąkowe oraz bogactwo szaty roślinnej brzegu rzeki.

2. Bagno: Rozległy, podmokły obszar to doskonała baza pokarmowa i miejsce do ukrycia swego gniazda dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Środowisko to upodobały sobie m.in.: żuraw, bekas, kaczka krzyżówka, brodziec, cyraneczka, potrzos. Torfowisko magazynuje ogromną ilość materii organicznej oraz pełni rolę naturalnego zbiornika retencyjnego.

3. Pas szuwarów: Pasmo szuwarów jest stosunkowo wąską strefą na granicy wody i lądu wyznaczoną zasięgiem działania fal i określonych wahań poziomu wody w jeziorze. W paśmie tym docierają, niesione falami, martwe szczątki stanowiące swoistą "stołówkę" dla ptaków. Natomiast wysoka i gęsta roślinność stwarza dogodne warunki do ukrycia gniazda. Na tablicy umieszczone są rysunki i opisy trzciniaka, czapli siwej, bąka, błotniaka stawowego, świerszczaka i gągoła.

4. Jezioro: Na trasie ścieżki znajdują się dwa jeziora: Długie i Karsińskie połączone ze sobą rzeką Brdą. Tafla jeziora i otwarta przestrzeń dają możliwość obserwowania ptaków. Przy brzegu możemy zaobserwować łabędzie i łyski, w części środkowej polują na ryby kormorany i perkozy. Z powietrza natomiast wypatrują swej ofiary rybitwy, mewy, a nawet orzeł bielik.

5. Pole: Na tym przystanku przedstawione są: skowronek, dudek, kwiczoł, kuropatwa, grzywacz, pliszka siwa i myszołów. Są to ptaki, które związane są z terenami rolniczymi: polami, łąkami, pastwiskami czy ugorami. Ptaki w agrocenozie wpływają na zmniejszenie populacji szkodliwych owadów, ale intensyfikacja rolnictwa zmieniła to środowisko tak, że dziś trudno spotkać gatunki ptaków, ktore dawniej były pospolite.

6. Las: Las zawsze kojarzy się ze śpiewem ptaków, ale występują tutaj ptaki nie tylko śpiewające. Korony i pnie drzew, dziuple, podszyt, są elementami, które wpłynęły na wykształcenie się grupy ptaków przystosowanych do tego środowiska. Poznajemy tu ziębę, sikory, sójkę, dzięcioła, pełzacza leśnego, a z drapieżników jastrzębia.

7. Ekoton: Człowiek przekształcając przyrodę do swoich potrzeb, często powoduje wycofanie się gatunków zwierząt, które nie akceptują zmian w swoim pierwotnym środowisku. Są jednak ptaki, które nie dość, że akceptują zmiany, to jeszcze nauczyły się korzystać z elementów wytworzonych przez człowieka. Są to gatunki łączące świat dzikich zwierząt z cywilizacją. Przestrzeń, w której znajdujemy elementy sąsiadujących środowisk nazywamy ekotonem. Na przystanku tym poznajemy: bociana białego, kukułkę, kruka, szczygła, grubodzioba i dzwońca.

Przejście ścieżki zajmuje ok.3-4 godzin .

 

Informacje: Nadleśnictwo Przymuszewo

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo