Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

Seminarium informacyjne pt. äMo?liwo?ci i zasady realizacji projektˇw dofinansowanych w formie Inicjatywy JESSICAö2011-06-02

seminarium_informacyjne_jessica

3 czerwca 2011 roku w äSali Herbowejö Urz?du Marsza?kowskiego Wojewˇdztwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gda?sku, odb?dzie si? seminarium informacyjne pt. äMo?liwo?ci i zasady realizacji projektˇw dofinansowanych w formie Inicjatywy JESSICAö.

Seminarium skierowane jest do potencjalnych projektodawcˇw z obszaru nast?puj?cych miast wojewˇdztwa pomorskiego: Brusy, Czarna Woda, Czarne, Czersk, Debrzno, Dzierzgo?, Gniew, Hel, Jastarnia, K?pice, Krynica Morska, ?eba, Miastko, Nowy Staw, Pelplin, Prabuty, Reda, Skarszewy, Skˇrcz, Ustka, W?adys?awowo, ?ukowo.

Podczas spotkania uczestnicy otrzymaj? informacje na temat g?ˇwnych typˇw projektˇw kwalifikuj?cych si? do finansowania w ramach Inicjatywy JESSICA, a tak?e zapoznaj? si? z zasadami tworzenia Zintegrowanych Planˇw Zrˇwnowa?onego Rozwoju Obszarˇw Miejskich.

Seminarium rozpocznie si? o godz. 11.00. Wi?cej informacji na stronie Urz?du Marsza?kowskiego Wojewˇdztwa Pomorskiegoáoraz pod pod nr telefonu: 58 32 68 142.

?rˇd?o: strona internetowa Departamentu Programˇw Regionalnych Urz?du Marsza?kowskiego Wojewˇdztwa Pomorskiego

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo