Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców2011-02-03

spotkanie_dla_przedsiebiorcow

Starosta Chojnicki i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzony przez Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" zapraszają na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, które odbedzie się dnia 09.02.2011 r. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, ul. 31 stycznia 56, sala nr 41.

Celem spotkania informacyjnego jest zapoznanie przedsiębiorców z ofertą wsparcia firm w ramach POKL i założeniami konkursów planowanych na I i II kwartał b.r. oraz określenie potrzeb podmiotów gospodarczych i organizacja wnioskodawców do planowanych konkursów.

Program spotkania informacyjnego:

9:40 - 10:00 Rejestracja uczestników szkolenia. Poczęstunek.
10:00 - 10:10 Powitanie gości i przedstawienie celu i porządku spotkania - p. Zdzisława Hołubowska - Animator RO EFS w Chojnicach.
10:10 - 10:30 Przedsiębiorczość w powiecie chojnickim - p. Mirosław Kwapiszewski - Kierownik Biura ds. Funduszy.
10:30 - 11:15 Prezentacja założeń konkursów w ramach POKL. Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"; Poddziałanie 8.1.2"Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" - przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
11:15 - 11:45 Możliwości rozwoju firm z dofinansowaniem Unii Europejskiej - teoria i praktyka - p. Wanda Stankiewicz - Dyrektor Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Gdańsku.
11:45 - 12:15 Dyskusja.
12:15 - 12:45 Zmiany w podatkach na rok 2011, w tym podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób fizycznych i inne - p. Tadeusz Dalecki - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach.
12:45 - 13:00 Przedstawienie oferty RO EFS Chojnice na rok 2011 - p. Wioleta Senske - Doradca kluczowy RO EFS Chojnice.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo