Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

Spotkanie w sprawie kolektorˇw s?onecznych 2011-05-06

spotkanie_w_spr_solarow_w_czersku

W najbli?szy wtorek 10 maja o godz.18.00 na sali widowiskowej czerskiego O?rodka Kultury odb?dzie si? spotkanie dotycz?ce mo?liwo?ci dofinansowania kolektorˇw s?onecznych dla mieszka?cˇw Gminy Czersk.

Organizatorem spotkania jest stowarzyszenie "S?o?ce dla Ka?dego".

Plan spotkania:
1. Wyst?pienie przedstawiciela stowarzyszenia "S?o?ce dla Ka?dego".
2. Wyst?pienie przedstawiciela jednego z polskich producentˇw kolektorˇw s?onecznych.
a) prezentacja - omˇwienie zasad dzia?ania kolektorˇw s?onecznych,
b) przedstawienie specjalnych warunkˇw rabatowych na zakup, monta? dla Gminy Czersk,
3. Pytania mieszka?cˇw Gminy Czersk.
4. Spotkania indywidualne z specjalist?.

Podczas prezentacji b?dzie mo?na dowiedzie? si? o mo?liwo?ciach instalacji solarnej, ilo?ci pozyskanej energii cieplnej, pozyskaniu dofinansowania oraz zakupie kolektorˇw wraz z monta?em w specjalnej promocyjnej cenie. Organizator spotkania zaprasza osoby zainteresowane wykorzystaniem darmowych i niewyczerpalnych ?rˇde? energii - w?a?cicieli domkˇw jedno, wielorodzinnych, wspˇlnoty mieszkaniowe a tak?e przedsi?biorcˇw chc?cych obni?y? rachunki za ogrzewanie wody i C.O.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo