Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Startuje portal "Biznes Chojnice"2010-12-10

Portal „Biznes Chojnice” wyposażony w Wirtualnego Asystenta powstał w ramach projektu:

„Powiat Chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom”

– budowa portalu „Biznes Chojnice” i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjentem projektu jest Powiat Chojnicki a partnerem Gmina Miejska Chojnice.

Projekt mający na celu poprawienie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Chojnickiego został zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje MŚP, Działania 1.6. Promocja gospodarcza regionu, Poddziałania 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach  projektu dokonano realizacji następujących założeń:

1. Opracowano i przeprowadzono kampanię wizerunkową Powiatu Chojnickiego.

W ramach dwuetapowej kampanii, po pierwsze założono promocję walorów turystycznych powiatu chojnickiego poprzez eksponowanie atrakcyjnych miejsc, wydarzeń oraz budowanie wizerunku Powiatu Chojnickiego jako miejsca przyjaznego turyście. Drugi etap to kampania skierowana do inwestorów. Jej głównym założeniem było pokazanie atrakcyjności inwestycyjnej  Powiatu Chojnickiego.  

2. Utworzenie portalu „Biznes Chojnice” wyposażonego w Wirtualnego Asystenta.

Wg założeń portal ma stać się narzędziem pozwalającym na szybkie i łatwe uzyskanie informacji o Powiecie. Konstrukcja portalu umożliwia tworzenie wirtualnych społeczności koncentrujących się na tematyce biznesowej.

3 Zakup infokiosku stacjonarnego.

Instalacja infokiosku ma na celu zapewnienie jak najszerszego dostępu do informacji o atrakcyjności turystycznej oraz możliwościami gospodarczymi i inwestycyjnymi w Powiecie Chojnickim.

4. Zakup infokiosku przenośnego.

Infokiosk przenośny będzie wykorzystywany do prezentacji atrakcyjności gospodarczej Powiatu Chojnickiego w trakcie różnych imprez targowych i promocyjnych.

Realizacja projektu przyczyni się do postrzegania powiatu chojnickiego jako miejsca przyjaznego zarówno turystom, inwestorom jak i lokalnej społeczności.
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo