Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Szlaki turystyczne

SZLAKI ROWEROWE2014-04-17

wstep_trasy_rowerowe
Ze wzgl?du na r?norodno?? folklorystyczn?, historyczn? i kulturaln? powiatu chojnickiego, znajduje si? tu bardzo du?o atrakcji turystycznych: muzew regionalnych, pa?acw, dworw i zamkw, domw podcieniowych, budowli sakralnych, itp. Stwarza to okazj? do poprowadzenia wielu interesuj?cych szlakw rowerowych. Poszczeglne twory przyrody lub ich skupienia o szczeglnych walorach przyrodniczych b?d? o charakterze zabytkowym, ktre uznawane s? za pomniki przyrody s? przewa?nie trudno dost?pne i dotrze? mo?na do nich tylko pieszo lub na rowerach. Poniewa? krajobraz powiatu obok du?ej liczby jezior charakteryzuje te? obfito?? lasw, sprzyja to uprawianiu turystyki, a le?ne trasy rowerowe z regu?y poprowadzone s? wzd?u? malowniczych jezior i dolin rzecznych.

Czerwony szlak Kaszubskiej Marszruty2014-04-17

czerwony_kaszubska_marszruta

Prowadz?cy z Charzykw do Czerska czerwony szlak to by? mo?e najciekawszy dla turystw odcinek Kaszubskiej Marszruty. Trasa o ma?ej trudno?ci ci?gnie si? wzd?u? drg lokalnych po ?wirowej, asfaltowej i betonowej nawierzchni przez jedne z najatrakcyjniejszych obszarw powiatu chojnickiego. Wybieraj?c czerwony szlak, rowerzy?ci przemierzaj?c lasy borw tucholskich min? na swojej drodze liczne jeziora, doliny rzek, miejscowo?ci wypoczynkowe, a tak?e zaznajomi? si? ze sztuk? i kultur? kaszubsk?. Ze wzgl?du na d?ugo?? trasy warto podzieli? j? na dwa dni.

??ty szlak Kaszubskiej Marszruty2014-04-17

zolty_kaszubska_marszruta
Pomimo, ?e ??ty szlak prowadzi podobnie jak czerwony z Charzykw do Czerska, to ich jedynym wsplnym odcinkiem jest 10 km cz??? pomi?dzy Choci?skim M?ynem a Drzewiczem. Szlak otacza Park Narodowy Bory Tucholskie prowadz?c rowerzystw przez lasy Zaborskiego Parku Krajobrazowego na zachodnim brzegu jeziora Charzykowskiego, a dalej lewym brzegiem rzeki Brdy do Rytla i wzd?u? drogi krajowej do Czerska. Ten najd?u?szy, prawie 70 kilometrowy szlak Kaszubskiej Marszruty na pewno zadowoli turystw pragn?cych nasyci? si? natur? regionu jak i chc?cych dowiedzie? si? o historii regionu.

Zielony Szlak „Kaszubskiej Marszruty”2014-04-17

zielony_kaszubska_marszruta
Zielony szlak „Kaszubskiej Marszruty” to propozycja jednodniowej wycieczki, którą można przebyć z Męcikału do Mylofu na odcinku 25 kilometrów bądź przedłużyć ją o 18 kilometrów przemierzając odcinek z Chojnic (42,8 km). Głównym motywem szlaku są atrakcje związane ze zlokalizowanymi w okolicach trasy rzekami oraz jeziorami połączonymi strugami, które upiększają krajobraz za wschodnią granicą Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Trasa z Mylofu do Chojnic gwarantuje dodatkowe atrakcje architektoniczne ze strony największego miasta regionu, a także miejscowości w pobliżu Powałek.

Czarny szlak „Kaszubskiej Marszruty” (Pętla Konarzyńska)2014-04-17

czarny_kaszubska_marszruta
Czarny szlak „Kaszubskiej Marszruty” to propozycja krótkiej, kilkugodzinnej wycieczki rowerowej tzw. Pętlą Konarzyńską, rozpoczynającą się i kończąca w osadzie kaszubskiej Chociński Młyn. Łatwa trasa o asfaltowej nawierzchni oraz płaski obszar zwiększają przyjemność podróży szlakiem ciągnącym się wzdłuż lokalnych dróg przez pola, lasy i słabo zamieszkane wsie po zachodniej stronie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Cisza, związana z małym natężeniem ruchu i otaczającą naturą oraz zlokalizowane na trasie jeziora i dolina rzeki Chociny są największymi atutami Pętli Konarzyńskiej.

Szlak Bydgoszcz Chojnice (niebieski, BY 6001n)2014-04-17

niebieska_trasa_rower

Malownicze le?ne tereny Powiatu Chojnickiego to idealne miejsce na rowerowe wyprawy.

Szlak Tuchola - Chociński Młyn (BY 7001s)2014-04-17

czarny_trasa_rower
Malownicze leśne tereny Powiatu Chojnickiego to idealne miejsce na rowerowe wyprawy.

PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE2014-04-17

wstep_szlaki_piesze
Piesze szlaki powiatu chojnickiego skupiaj? si? w rejonie Chojnic i Jeziora Charzykowskiego oraz na terenie Parku Narodowego Borw Tucholskich. Ponadto cz??? pieszych tras towarzyszy ciekom, jak to ma miejsce w przypadku rzeki Brdy, jej kana?u oraz rzeki Zbrzycy. D?ugo?? szlakw jest bardzo zr?nicowana. Cz??? z nich to trasy rz?du 40-60 km. S? to szlaki: Kaszubski im. Juliana Rydzkowskiego, Rzeki Zbrzycy, Brdy (odcinek pomorski), Zaborski i Strugi Siedmiu Jezior. Inne natomiast, takie jak szlak Wielkiego Kana?u Brdy, im. Jana Karnowskiego, to szlaki krtkie lub bardzo krtkie wzgl?dnie wy??cznie ??cznikowe. Szlaki powiatu chojnickiego licz? ??cznie oko?o 300 km. Z wi?kszo?ci szlakw pieszych mog? korzysta? rwnie? rowerzy?ci.

Szlak Brdy - BY 202 n2014-04-17

szlak_brdy
Jeden z najd?u?szych szlakw pieszych w Borach Tucholskich. Zaczyna si? w Konarzynach, sk?d w obr?bie Zaborskiego Parku Krajobrazowego prowadzi przez ?rodkowy jeziorny bieg rzeki Brdy.

Szlak Strugi Siedmiu Jezior - BY 2061z2014-04-16

szalk_7_jezior
Szlak zielony Strugi Siedmiu Jezior zaczyna się w Charzykowach, gdzie znajduje się siedziba Parku Narodowego „Bory Tucholskie” i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Szlak związany jest ze Strugą Siedmiu Jezior, jednym z dopływów Jeziora Charzykowskiego. 85% powierzchni zlewni Strugi objęta jest najwyższą formą ochrony

Szlak Zaborski - BY 2056z2014-04-16

szlak_zaborski
Szlak zielony zaczyna się w stolicy Ziemi Zaborskiej – Brusach, przy dworcu PKP. Dworzec kolejowy w Brusach znajduje się na trasie linii kolejowej Chojnice – Kościerzyna, której uruchomienie nastąpiło w 1902 r. Turysta wędrujący szlakiem Zaborskim będzie miał możliwość zwiedzania Kręgów Kamiennych oraz drewnianego kościoła z połowy XVII w. w Leśnie

Szlak Kaszubski im. Juliana Rydzkowskiego - BY 2016 c2014-04-16

szlak_rydzkowskiego
W?drwk? szlakiem Kaszubskim im. Juliana Rydzkowskiego rozpoczynamy w Chojnicach przy Bramie Cz?uchowskiej, w ktrej to obecnie mie?ci si? Muzeum Historyczno - Etnograficzne.

Szlak im. Józefa Bruskiego - BY2060y2014-04-16

szlak_bruskiego
Szlak im. Józefa Bruskiego prowadzi przez wzgórze morenowe Wolność (206 m n.p.m.), które porośnięte jest przez lasy bukowe. Las Wolność szczególnie atrakcyjne prezentuje się wczesną wiosną, kiedy kwitną geofity: zawilce, przylaszczki, złoć żółta i ziarnopłon wiosenny.

Szlak "Wielkiego Kana?u Brdy"2014-04-17

szlak_pieszy_brdy
Niezbyt d?ugi szlak na po?udniowo-zachodnim kra?cu wojewdztwa pomorskiego i w jego s?siedztwie, w przewa?aj?cej cz??ci w gminie Czersk. Jego tras? wyznacza bieg Wielkiego Kana?u Brdy, najwi?kszej w Borach Tucholskich budowli hydrotechnicznej, powsta?ej w XIX w., a maj?cej na celu okresowe nawadnianie ??k. Szlak prowadzi wzd?u? ?rodkowego odcinka kana?u pocz?wszy od letniskowej wsi Rytel.

Szlak Partyzantów AK2014-04-17

szlak_partyzantow
Szlak wiedzie przez lasy w kierunku zachodnim, prowadząc nas przez bogate w jeziora okolice Kręgu i Ostrowitego.

Szlak ??cznikowy - BY 2063s 2014-04-17

szlak_lacznikowy
Czarny szlak ??cznikowy w ca?o?ci przebiega przez teren Parku Narodowego Bory Tucholskie

Szlak Kasztelański2014-04-17

szlak_kasztelanski
Ciekawy szlak turystyczny, którego trasa biegnie przez leśne rejony Borów Tucholskich w okolicy wsi Rytel oraz rolniczymi, interesująco ukształtowanymi krajobrazowo terenami Pojezierza Krajeńskiego tzw. „Kosznajderii”; na koniec dociera do zalesionej doliny Kamionki

Szlak im. Jana Karnowskiego - BY 2024s 2014-04-16

szlak_karnowskiego
Szlak prowadzi z Charzykw, wzd?u? brzegu Jeziora Charzykowskiego do Starego M?yna. Dalej w kierunku jeziora Nied?wied? do Chojniczek. Szlak doskonale nadaje si? na krtkie spacery, zw?aszcza dla pragn?cych wyrwa? si? z codziennego zgie?ku letniskowej wsi Charzykowy. Na po?udniowym brzegu jeziora Nied?wied? znajduje si? zwyczajowe miejsce do k?pieli.

SZLAKI WODNE2014-04-18

wodne_wstep
Dobrze rozwinięta sieć wodna Polski sprzyja rozwojowi turystyki kajakowej. W powiecie chojnickim odnajdziemy doliny rzeczne ze szlakami wodnymi o wybitnych walorach turystycznych. Rzeka Brda i Wda mają statut szlaków kajakowych o znaczeniu międzynarodowym.

BEZPIECZE?STWO NA WODZIE2014-04-18

bezpieczenstwo_na_wodzie
Dekalog bezpiecze?stwa w turystyce kajakowej

Co zabrać na spływ kajakowy?2014-04-18

co_zabrac_na_splyw
Informacje praktyczne w co wyposażyć sie wyjeżdżając na kilkugodzinne lub kilkudniowe spływy kajakowe.

Szlak Brdy2014-04-18

szlak_wodny_brda
Brda należy do najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych szlaków kajakowych w Polsce. Nadaje się znakomicie dla osób, które dobiera zaczynają swoją przygodę z kajakiem.

Szlak Zbrzycy2014-04-18

szlak_wodny_zbrzyca
Zbrzyca jest uważana za najpiękniejszy dopływ Brdy.

Szlak Chociny2014-04-18

szlak_wodny_chocina

Rzeka tysiąca mostków.

Chocina nazywana „rzeka tysiąca mostków” prowadzi przez Jezioro Karsińskie do Swornychgaci, gdzie łączy się z Brdą. Malownicze krajobrazy zachwycają wszystkich kajakarzy.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE2013-07-16

sciezki_przyrodnicze

Ścieżki przyrodnicze, dydaktyczne czy edukacyjne pozwalają wybrać się na kilkugodzinną, zazwyczaj dość ciekawą wycieczkę do lasu lub nad jezioro, po nieznanym nam terenie.

Ścieżka przyrodnicza "Dolina Kulawy"2013-07-16

dolina_kulawy

Ścieżka ta znajduje się w północnej części Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w dolinie rzeki Kulawy, na północ od wsi Laska. Trasę jej wytyczono wzdłuż rzeki, głównie przez sosnowe bory porastające zbocza doliny i przylegające do niej łąki. Przejście całej ścieżki zajmuje około 3 godzin.

Ścieżka lichenologiczno-kulturowa w Leśnie2013-07-16

sciezka_lichenologiczno_kulturowa_w_lesnie

Ścieżka położona jest 2 km od wsi Leśno na południe od jeziora Leśno Dolne. Znajduje się tam cmentarzysko z kręgami kamiennymi.

?cie?ka ornitologiczno-przyrodnicza w Kokoszce2013-07-16

sciezka_w_kokoszce

?cie?ka ornitologiczno-przyrodnicza zosta?a wyznaczona, aby przedstawi? niektre gatunki ptakw w powi?zaniu ze siedliskami, w ktrych bytuj?. Zlokalizowana jest w okolicach szosy Choci?ski M?yn-Swornegacie - w odleg?o?ci ok. 2 km od Swornychgaci.

LETNIA AKADEMIA PRZYRODNICZA2018-04-25

letnia_akademia_przyrodnicza
Są to bezpłatne wyprawy piesze dla wszystkich zainteresowanych po Parku Narodowym „Bory Tucholskie” wraz z przewodnikiem. Długość tras ok. 6-10 km
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo