Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Działki budowlane, tereny inwestycyjne oraz budynki

dodaj nowy
Tutaj możesz dodać nową ofertę korzystając z przycisku po prawej stronie.

Wyniki wyszukiwania:

URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH

dodane: 2017-12-18

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanej:

Nr oferty 76/17
Cena wywoław. 60 000 zł brutto
Wadium 3 000 zł
Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5262 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 21 czerwca 2017r., 5 września 2017r. i 31 października 2017 r.

Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018r. o godz. 10.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH

dodane: 2017-12-18

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanej:

Nr oferty 59/17
Cena wywoław. 60 000 zł brutto
Wadium 3 000 zł
Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5245 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 21 czerwca 2017r., 5 września 2017r. i 31 października 2017 r.

Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018r. o godz. 10.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH

dodane: 2017-12-18

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanej:

Nr oferty 89/17
Cena wywoław.110 000 zł brutto
Wadium 6 000 zł
Chojnice, ul. Derdowskiego. Działka nr 2590/1 o pow. 845 m², zapisana w KW SL1C/00019589/2.
Teren znajduje się w strefie mieszkalnictwa i usług.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 5 września 2017r. i 31 października 2017r.

Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach
Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Powiat Chojnice

dodane: 2017-11-09

Pełny adres: Starostwo Powiatowe w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56

Dane kontaktowe: Biura Gospodarki Nieruchomościami tel. 523966547, e-mail: nieruchomosc@powiat.chojnice.pl, bgn@powiat.chojnice.p

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Powiat Chojnicki
Unia Europejska

Nieruchomości Powiatu Chojnickiego położone w Chojnicach przy ul. Leśnej i ul. Cisowej, które w najbliższym czasie będą przedmiotem sprzedaży.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomościami pod numerem tel. 523966547, e-mail: nieruchomosc@powiat.chojnice.pl, bgn@powiat.chojnice.pl

Biura Gospodarki Nieruchomościami
tel. 523966547,
e-mail: nieruchomosc@powiat.chojnice.pl, bgn@powiat.chojnice.p

Urząd Miejski w Chojnicach

dodane: 2017-11-08

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Chojnice, ul. Morska. Działka nr 355/204 o pow. 14 288 m², zapisana w KW SL1C/00030751/2, będąca własnością Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.
Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
wadium: 24 000.

Termin przetargu 12 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Więcej informacji na stronie
Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74
Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Urząd Miesjski w Chojnicach

dodane: 2014-08-01

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Grunt na targowisku miejskim o pow. 10 m², zapisany w KW SL1C/00022634/9, na którym postawiony jest pawilon handlowy stanowiący własność najemcy. Czynsz miesięczny 450 zł.
Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Urząd Miejski w Chojnicach

dodane: 2014-08-01

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Grunty niezabudowane o pow. 224 m², zapisane w KW SL1C/00022160/3
Cena: 33,60 zł/m2
Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Urząd Miejski w Chojnicach

dodane: 2014-07-23

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4337, zapisaną w KW SL1C/00002581/4. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Cena wywoławcza 40 000 Wadium 2000.


Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Chojniczki: sprzedaż działek budowlanych

dodane: 2011-07-07

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: nr tel. (052) 397-21-29 wewn. 328

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działek w miejscowości Chojniczki:
1) nr działki - 461, pow. w m2 - 1291, cena wywoławcza w zł - 83.915, wadium w zł - 8.400, przeznaczenie działki zgodnie z m.p.z.pl - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2) nr działki - 462, pow. w m2 - 1565, cena wywoławcz w zł - 101.725, wadium w zł - 10.200, przeznaczenie działki zgodnie z m.p.z.p - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej.
3) nr działki - 463, pow. w m2 - 1133, cena wywoławcza w zł - 73.645, wys. wadium w zł - 7.400, przeznaczenie działki zgodnie z m.p.z.p. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej.
4) nr działki - 464, pow. w m2 - 1116, cena wywoławcza w zł - 72.540, wys. wadium w zł - 7.300, przeznaczenie działki zgodnie z m.p.z.p - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej.
5) nr działki - 471, pow. w m2 - 1597, cena wywoławcza w zł - 103.805, wys. wadium w zł - 10.400, przeznaczenie działki zgodnie z m.p.z.p. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6) nr działki - 472, pow. w m2 - 1653, cena wywoławcza w zł - 107.445, wys. wadium w zł - 10.800, przeznaczenie działki zgodnie z m.p.z.p. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
7) nr działki - 473, pow. w m2 - 1617, cena wywoławcza w zł - 105.105, wys. wadium w zł - 10.600, przeznaczenie zgodnie z m.p.z.p. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetarg odbędzie się 21.07.2011. o godz.12.
Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy w Chojnicach
nr tel. (052) 397-21-29 wewn. 328

sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kruszka

dodane: 2011-07-07

Pełny adres: Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: nr tel. (052) 397-21-29 wewn. 328.

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Wójt Gminy Chojnice
o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działki niezabudowanej w miejscowości Kruszka.
Numer działki - 144/23 Pow.
działki w m2- 1.551 Cena wywoławcza w zł. - 32.354 Wysokość wadium
w zł. - 3.500 Nr księgi wieczystej - SL1C/00020131/7 Przeznaczenie działki zgodnie z m.p.z.p. - Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka położona w terenach zainwestowanych (z
dopuszczeniem uzupełnienia i rehabilitacji zabudowy). Wydana
decyzja o warunkach zabudowy (zabudowa mieszkaniowa i usługowa)
Termin przetargu 20.07.2011. godz.12.
Więcej informacji na stronie
Urzędu Gminy w Chojnicach
nr tel. (052) 397-21-29 wewn. 328.

Sprzedaż nieruchomości w Lubni

dodane: 2011-07-07

Pełny adres: ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

Dane kontaktowe: ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Burmistz Brus ogłasza, iż z zasobu nieruchomości komunalnych przeznaczone zostały do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne następujące działki komunalne w LUBNI:
- nr 370/8 o pow. 0,3739ha za kwotę 56.000,- zł + 23 % VAT
- nr 370/9 o pow. 0,3126 ha za kwotę 47.000,- zł + 23 % VAT
- nr 370/10 o pow. 0,3590 ha za kwotę 54.000,- zł + 23 % VAT
- nr 370/11 o pow. 0,2980 ha za kwotę 45.000,- zł + 23 % VAT
- nr 370/14 o pow. 0,2220 ha za kwotę 34.000,- zł + 23 % VAT
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości mogą złożyć wniosek o kupno do dnia 3 sierpnia 2011r.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Brusach
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

Sprzedaz nieruchomości przy ul. Morozowej w Chojnicach

dodane: 2011-05-02

Pełny adres: ul. Morozowa, Chojnice

Dane kontaktowe: Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Burmistrz Miasta chojnice ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane o pow. 569 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4332, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 54 000 zł. Wadium 5 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane o pow. 671 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4333, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 69 000 zł. Wadium 7 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 617 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4335, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 60 000 zł. Wadium 6 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 660 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4336, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.cena wywoławcza brutto 68 000 zł. Wadium 7 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4337, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 61 000 wadium 6 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4338, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 59 000 zł. Wadium 6 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane o pow. 627 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4415, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 65 000 zł. Wadium 7 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 677 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4410, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 53 000 zł. Wadium 5 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 677 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4411, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 55 000 zł. Wadium 6 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4339, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 57 000 zł. Wadium 6 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 547 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4407, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 47 000 zł. Wadium 5 000 zł.
• 62/10 Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4408, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 49 000 zł. Wadium 5 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4409, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 49 000 zł. Wadium 5 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4412, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 51 000 zł. Wadium 5 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4413, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 52 000 zł. Wadium 5 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 707 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4414, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 64 000 zł. Wadium 6 000 zł.
• Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 627 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4416, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Cena wywoławcza brutto 53 000 zł. Wadium 5 000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Poprzedni przetarg odbył się w terminach: 21 września 2010r. i 9 listopada 2010r.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chojnicach
Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Słonecznej w Łęgu

dodane: 2011-03-25

Pełny adres: ul. Słoneczna, Łąg

Dane kontaktowe: Marta Gnacińska, Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Burmistrz Czerska ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
1. dz. nr 483/25 o pow. 0,1091 m2, cena netto 21.900,00 PLN,
2. dz. nr 483/26 o pow. 0,1110 m2, cena netto 22.300,00 PLN,
3. dz. nr 483/27 o pow. 0,1129 m2, cena netto 22.600,00 PLN,
4. dz. nr 483/28 o pow. 0,1149 m2, cena netto 23.000,00 PLN,
5. dz. nr 483/29 o pow. 0,1169 m2, cena netto 23.500,00PLN,
6. dz. nr 483/30 o pow. 0,1190 m2, cena netto 23.900,00 PLN.
Przetarg odbedzie się w sali nr 33 Urzędu Miejskiego w Czersku dnia 29 kwietnia 2011 roku o godz. 10.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Czersku
Marta Gnacińska, Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Ottona Sabiniarza w Czersku

dodane: 2011-03-25

Pełny adres: ul. Ottona Sabiniarza, 89-650 Czersk

Dane kontaktowe: Marta Gnacińska, Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Burmistrz Czerska ogłasza przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości:
1. dz. nr 1527/2 o pow. 906 m2 przy ul. Ottona Sabiniarza 2, cena netto 31.710,00 PLN
2. dz. nr 1527/4 o pow. 991 m2 przy ul. Ottona Sabiniarza 6, cena netto 34.685,00 PLN,
3. dz. nr 1527/8 o pow. 1.173 m2 przy ul. Ottona Sabiniarza 12, cena netto 41.055,00 PLN
Przetarg odbędzie się w sali nr 33 Urzędu Miejskiego w Czersku dnia 21 kwietnia 2011 r. o godz. 10.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; dopuszcza się lokal użytkowy wbudowany w budynek mieszkalny lub gospodarczy lub do niego dobudowany na nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Czersku
Marta Gnacińska, Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Sprzedaż działek budowlanych w Chojniczkach

dodane: 2011-03-11

Pełny adres: Chojniczki, Gmina Chojnice

Dane kontaktowe: Urząd Gminy Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice 052) 397 2129 wew. 328 http://gminachojnice.com.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Forma zbycia - Pełna własność
Działki - Numer : 461,462,463,464,471,472,473
Powierzchnia :
* 461 - 0,1291 ha
* 462 - 0,1569 ha
* 463 - 0,1133 ha
* 464 - 0,1116 ha
* 471 - 0,1597 ha
* 472 - 0,1617 ha
* 473 - 0,1617 ha
Zapis w planie : Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
Sposób sprzedaży : Przetarg nieograniczony
Infrastruktura :
* Woda - jest
* Prąd - jest
* Gaz - w pobliżu ( jest możliwość po uzgodnieniu z zakładem gazowniczym )
* Kanalizacja - jest
Urząd Gminy Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
052) 397 2129 wew. 328
http://gminachojnice.com.pl/
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo