Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Dzia?ki budowlane, tereny inwestycyjne oraz budynki

dodaj nowy
Tutaj mo?esz doda? now? ofert? korzystaj?c z przycisku po prawej stronie.

Wyniki wyszukiwania:

URZ?D MIEJSKI W CHOJNICACH

dodane: 2017-12-18

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Przetarg na sprzeda? prawa w?asno?ci n/w nieruchomo?ci niezabudowanej:

Nr oferty 76/17
Cena wywo?aw. 60 000 z? brutto
Wadium 3 000 z?
Chojnice, ul. Ustronna. Dzia?ka nr 5262 o pow. 600 m, zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udzia?em do 1/22 w dzia?ce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3

Poprzedni przetarg odby? si? w dniu 21 czerwca 2017r., 5 wrze?nia 2017r. i 31 pa?dziernika 2017 r.

Kolejny przetarg ustny nieograniczony odb?dzie si? w dniu 9 stycznia 2018r. o godz. 10.30 w sali nr 408 Urz?du Miejskiego w Chojnicach.
Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

URZ?D MIEJSKI W CHOJNICACH

dodane: 2017-12-18

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Przetarg na sprzeda? prawa w?asno?ci n/w nieruchomo?ci niezabudowanej:

Nr oferty 59/17
Cena wywo?aw. 60 000 z? brutto
Wadium 3 000 z?
Chojnice, ul. Ustronna. Dzia?ka nr 5245 o pow. 600 m, zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udzia?em do 1/22 w dzia?ce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3

Poprzedni przetarg odby? si? w dniu 21 czerwca 2017r., 5 wrze?nia 2017r. i 31 pa?dziernika 2017 r.

Kolejny przetarg ustny nieograniczony odb?dzie si? w dniu 9 stycznia 2018r. o godz. 10.30 w sali nr 408 Urz?du Miejskiego w Chojnicach.
Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

URZ?D MIEJSKI W CHOJNICACH

dodane: 2017-12-18

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Przetarg na sprzeda? prawa w?asno?ci n/w nieruchomo?ci niezabudowanej:

Nr oferty 89/17
Cena wywo?aw.110 000 z? brutto
Wadium 6 000 z?
Chojnice, ul. Derdowskiego. Dzia?ka nr 2590/1 o pow. 845 m, zapisana w KW SL1C/00019589/2.
Teren znajduje si? w strefie mieszkalnictwa i us?ug.

Poprzedni przetarg odby? si? w dniu 5 wrze?nia 2017r. i 31 pa?dziernika 2017r.

Kolejny przetarg ustny nieograniczony odb?dzie si? w dniu 9 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urz?du Miejskiego w Chojnicach
Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Powiat Chojnice

dodane: 2017-11-09

Pełny adres: Starostwo Powiatowe w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56

Dane kontaktowe: Biura Gospodarki Nieruchomo?ciami tel. 523966547, e-mail: nieruchomosc@powiat.chojnice.pl, bgn@powiat.chojnice.p

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Powiat Chojnicki
Unia Europejska

Nieruchomo?ci Powiatu Chojnickiego po?o?one w Chojnicach przy ul. Le?nej i ul. Cisowej, ktre w najbli?szym czasie b?d? przedmiotem sprzeda?y.

Bli?szych informacji udzielaj? pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomo?ciami pod numerem tel. 523966547, e-mail: nieruchomosc@powiat.chojnice.pl, bgn@powiat.chojnice.pl

Biura Gospodarki Nieruchomo?ciami
tel. 523966547,
e-mail: nieruchomosc@powiat.chojnice.pl, bgn@powiat.chojnice.p

Urz?d Miejski w Chojnicach

dodane: 2017-11-08

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Chojnice, ul. Morska. Dzia?ka nr 355/204 o pow. 14 288 m, zapisana w KW SL1C/00030751/2, b?d?ca w?asno?ci? Skarbu Pa?stwa- Agencji Nieruchomo?ci Rolnych w u?ytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.
Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
wadium: 24 000.

Termin przetargu 12 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 408 Urz?du Miejskiego w Chojnicach.

Wi?cej informacji na stronie
Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74
Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Urz?d Miesjski w Chojnicach

dodane: 2014-08-01

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Grunt na targowisku miejskim o pow. 10 m, zapisany w KW SL1C/00022634/9, na ktrym postawiony jest pawilon handlowy stanowi?cy w?asno?? najemcy. Czynsz miesi?czny 450 z?.
Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Urz?d Miejski w Chojnicach

dodane: 2014-08-01

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Grunty niezabudowane o pow. 224 m, zapisane w KW SL1C/00022160/3
Cena: 33,60 z?/m2
Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Urz?d Miejski w Chojnicach

dodane: 2014-07-23

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4337, zapisan? w KW SL1C/00002581/4. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Cena wywo?awcza 40 000 Wadium 2000.


Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Chojniczki: sprzeda? dzia?ek budowlanych

dodane: 2011-07-07

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-604 Chojnice

Dane kontaktowe: nr tel. (052) 397-21-29 wewn. 328

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Wjt Gminy Chojnice
og?asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? n/w dzia?ek w miejscowo?ci Chojniczki:
1) nr dzia?ki - 461, pow. w m2 - 1291, cena wywo?awcza w z? - 83.915, wadium w z? - 8.400, przeznaczenie dzia?ki zgodnie z m.p.z.pl - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2) nr dzia?ki - 462, pow. w m2 - 1565, cena wywo?awcz w z? - 101.725, wadium w z? - 10.200, przeznaczenie dzia?ki zgodnie z m.p.z.p - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej.
3) nr dzia?ki - 463, pow. w m2 - 1133, cena wywo?awcza w z? - 73.645, wys. wadium w z? - 7.400, przeznaczenie dzia?ki zgodnie z m.p.z.p. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej.
4) nr dzia?ki - 464, pow. w m2 - 1116, cena wywo?awcza w z? - 72.540, wys. wadium w z? - 7.300, przeznaczenie dzia?ki zgodnie z m.p.z.p - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej.
5) nr dzia?ki - 471, pow. w m2 - 1597, cena wywo?awcza w z? - 103.805, wys. wadium w z? - 10.400, przeznaczenie dzia?ki zgodnie z m.p.z.p. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6) nr dzia?ki - 472, pow. w m2 - 1653, cena wywo?awcza w z? - 107.445, wys. wadium w z? - 10.800, przeznaczenie dzia?ki zgodnie z m.p.z.p. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
7) nr dzia?ki - 473, pow. w m2 - 1617, cena wywo?awcza w z? - 105.105, wys. wadium w z? - 10.600, przeznaczenie zgodnie z m.p.z.p. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetarg odb?dzie si? 21.07.2011. o godz.12.
Wi?cej informacji na stronie Urz?du Gminy w Chojnicach
nr tel. (052) 397-21-29 wewn. 328

sprzeda? nieruchomo?ci w miejscowo?ci Kruszka

dodane: 2011-07-07

Pełny adres: Urz?d Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: nr tel. (052) 397-21-29 wewn. 328.

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Wjt Gminy Chojnice
o g ? a s z a
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda? dzia?ki niezabudowanej w miejscowo?ci Kruszka.
Numer dzia?ki - 144/23 Pow.
dzia?ki w m2- 1.551 Cena wywo?awcza w z?. - 32.354 Wysoko?? wadium
w z?. - 3.500 Nr ksi?gi wieczystej - SL1C/00020131/7 Przeznaczenie dzia?ki zgodnie z m.p.z.p. - Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzia?ka po?o?ona w terenach zainwestowanych (z
dopuszczeniem uzupe?nienia i rehabilitacji zabudowy). Wydana
decyzja o warunkach zabudowy (zabudowa mieszkaniowa i us?ugowa)
Termin przetargu 20.07.2011. godz.12.
Wi?cej informacji na stronie
Urz?du Gminy w Chojnicach
nr tel. (052) 397-21-29 wewn. 328.

Sprzeda? nieruchomo?ci w Lubni

dodane: 2011-07-07

Pełny adres: ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

Dane kontaktowe: ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Burmistz Brus og?asza, i? z zasobu nieruchomo?ci komunalnych przeznaczone zosta?y do sprzeda?y pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nast?puj?ce dzia?ki komunalne w LUBNI:
- nr 370/8 o pow. 0,3739ha za kwot? 56.000,- z? + 23 % VAT
- nr 370/9 o pow. 0,3126 ha za kwot? 47.000,- z? + 23 % VAT
- nr 370/10 o pow. 0,3590 ha za kwot? 54.000,- z? + 23 % VAT
- nr 370/11 o pow. 0,2980 ha za kwot? 45.000,- z? + 23 % VAT
- nr 370/14 o pow. 0,2220 ha za kwot? 34.000,- z? + 23 % VAT
Osoby, ktrym przys?uguje pierwsze?stwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomo?ci mog? z?o?y? wniosek o kupno do dnia 3 sierpnia 2011r.
Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Brusach
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

Sprzedaz nieruchomo?ci przy ul. Morozowej w Chojnicach

dodane: 2011-05-02

Pełny adres: ul. Morozowa, Chojnice

Dane kontaktowe: Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Burmistrz Miasta chojnice og?asza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? n/w nieruchomo?ci:
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane o pow. 569 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4332, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 54 000 z?. Wadium 5 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane o pow. 671 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4333, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 69 000 z?. Wadium 7 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 617 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4335, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 60 000 z?. Wadium 6 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 660 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4336, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu.cena wywo?awcza brutto 68 000 z?. Wadium 7 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4337, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 61 000 wadium 6 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4338, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 59 000 z?. Wadium 6 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane o pow. 627 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4415, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 65 000 z?. Wadium 7 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 677 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4410, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 53 000 z?. Wadium 5 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 677 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4411, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 55 000 z?. Wadium 6 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4339, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 57 000 z?. Wadium 6 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 547 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4407, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 47 000 z?. Wadium 5 000 z?.
62/10 Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4408, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 49 000 z?. Wadium 5 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4409, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 49 000 z?. Wadium 5 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4412, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 51 000 z?. Wadium 5 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4413, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 52 000 z?. Wadium 5 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 707 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4414, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 64 000 z?. Wadium 6 000 z?.
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 627 m2, stanowi?ce dzia?k? o nr ewid. 4416, zapisan? w KW 2581 S?du Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo w?asno?ci gruntu. Cena wywo?awcza brutto 53 000 z?. Wadium 5 000 z?.
Przetarg odb?dzie si? w dniu 9 maja 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urz?du Miejskiego w Chojnicach. Poprzedni przetarg odby? si? w terminach: 21 wrze?nia 2010r. i 9 listopada 2010r.
Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Chojnicach
Wydzia? Gospodarowania Przestrzeni? i Nieruchomo?ciami Urz?du Miejskiego w Chojnicach, III pi?tro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74

Sprzeda? nieruchomo?ci przy ul. S?onecznej w ??gu

dodane: 2011-03-25

Pełny adres: ul. S?oneczna, ??g

Dane kontaktowe: Marta Gnaci?ska, Urz?d Miejski w Czersku, ul. Ko?ciuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Burmistrz Czerska og?asza przetarg ustny na sprzeda? ni?ej wymienionych nieruchomo?ci:
1. dz. nr 483/25 o pow. 0,1091 m2, cena netto 21.900,00 PLN,
2. dz. nr 483/26 o pow. 0,1110 m2, cena netto 22.300,00 PLN,
3. dz. nr 483/27 o pow. 0,1129 m2, cena netto 22.600,00 PLN,
4. dz. nr 483/28 o pow. 0,1149 m2, cena netto 23.000,00 PLN,
5. dz. nr 483/29 o pow. 0,1169 m2, cena netto 23.500,00PLN,
6. dz. nr 483/30 o pow. 0,1190 m2, cena netto 23.900,00 PLN.
Przetarg odbedzie si? w sali nr 33 Urz?du Miejskiego w Czersku dnia 29 kwietnia 2011 roku o godz. 10.
Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Czersku
Marta Gnaci?ska, Urz?d Miejski w Czersku, ul. Ko?ciuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Sprzeda? nieruchomo?ci przy ul. Ottona Sabiniarza w Czersku

dodane: 2011-03-25

Pełny adres: ul. Ottona Sabiniarza, 89-650 Czersk

Dane kontaktowe: Marta Gnaci?ska, Urz?d Miejski w Czersku, ul. Ko?ciuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Burmistrz Czerska og?asza przetarg ustny na sprzeda? praw w?asno?ci ni?ej wymienionych nieruchomo?ci:
1. dz. nr 1527/2 o pow. 906 m2 przy ul. Ottona Sabiniarza 2, cena netto 31.710,00 PLN
2. dz. nr 1527/4 o pow. 991 m2 przy ul. Ottona Sabiniarza 6, cena netto 34.685,00 PLN,
3. dz. nr 1527/8 o pow. 1.173 m2 przy ul. Ottona Sabiniarza 12, cena netto 41.055,00 PLN
Przetarg odb?dzie si? w sali nr 33 Urz?du Miejskiego w Czersku dnia 21 kwietnia 2011 r. o godz. 10.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinn?; dopuszcza si? lokal u?ytkowy wbudowany w budynek mieszkalny lub gospodarczy lub do niego dobudowany na nieuci??liwe us?ugi typu bytowego, jak drobny handel, dzia?alno?? biurowa, gabinet lekarski itp.
Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Czersku
Marta Gnaci?ska, Urz?d Miejski w Czersku, ul. Ko?ciuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Sprzeda? dzia?ek budowlanych w Chojniczkach

dodane: 2011-03-11

Pełny adres: Chojniczki, Gmina Chojnice

Dane kontaktowe: Urz?d Gminy Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice 052) 397 2129 wew. 328 http://gminachojnice.com.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Forma zbycia - Pe?na w?asno??
Dzia?ki - Numer : 461,462,463,464,471,472,473
Powierzchnia :
* 461 - 0,1291 ha
* 462 - 0,1569 ha
* 463 - 0,1133 ha
* 464 - 0,1116 ha
* 471 - 0,1597 ha
* 472 - 0,1617 ha
* 473 - 0,1617 ha
Zapis w planie : Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
Sposb sprzeda?y : Przetarg nieograniczony
Infrastruktura :
* Woda - jest
* Pr?d - jest
* Gaz - w pobli?u ( jest mo?liwo?? po uzgodnieniu z zak?adem gazowniczym )
* Kanalizacja - jest
Urz?d Gminy Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
052) 397 2129 wew. 328
http://gminachojnice.com.pl/
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo