Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

parcels and buildings

add new

Search results:

Swornegacie - sprzedaż działki o powierzchni 2,2510 ha położonej nad samym jeziorem w sąsiedztwie plaży

added: 2011-03-11

Address: Swornegacie, Gmina Chojnice

Contact data: Urząd Gminy Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice 052) 397 2129 wew. 328 http://gminachojnice.com.pl/

Link to a place on the map: show on the map

Forma zbycia: pełna własność
Dane ewidencyjne:
* numer działki: 1005/3
* powierzchnia działki: 2,2510 ha
* obręb geodezyjny: Swornegacie
* numer księgi wieczystej: 21845
* własność: Gmina Chojnice
Cena : zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego (nie mniej, niż 100zł/m2)
Infrastruktura techniczna: wodociąg, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna w
sąsiedztwie działki
Zapis w planie: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice działka 1005/3 znajduje się na terenie zainwestowanym.
Informacje dodatkowe:
* działka położona bezpośrednio nad Jeziorem Karsińskim,
* umiejscowienie w sąsiedztwie plaży publicznej.
Urząd Gminy Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
052) 397 2129 wew. 328
http://gminachojnice.com.pl/

Chojniczki - sprzedaż 1,7ha terenu położonego nad J. Niedźwiedź

added: 2011-03-11

Address: Chojniczki, Gmina Chojnice

Contact data: Urząd Gminy Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice 052) 397 2129 wew. 328, http://gminachojnice.com.pl/

Link to a place on the map: show on the map

Forma zbycia: pełna własność
Dane ewidencyjne:
* numer działki: 90/6, 88/7, 87/4, 90/4, 88/5, 87/2
* obręb geodezyjny: Chojniczki
* numer księgi wieczystej: 29469
* powierzchnia: 1,71ha
* własność: Gmina Chojnice
Infrastruktura techniczna:
wodociąg, sieć energetyczna i kanalizacyjna w odległości 1km.
Cena: zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego (nie mniej, niż 35zł/m2)
Zapis w planie: teren usług turystycznych
Informacje dodatkowe:
*własność: Gmina Chojnice
* bezpośrednie sąsiedztwo jeziora Niedźwiedź;
* grunt zlokalizowany na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
Urząd Gminy Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
052) 397 2129 wew. 328, http://gminachojnice.com.pl/

Sprzedaż gruntów zabudowanych pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach

added: 2011-03-11

Address: ul. Młodzieżowa, 89-604 Chojnice

Contact data: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Link to a place on the map: show on the map

Nieruchomość z zasobu Gminy Miejskiej Chojnice przeznaczona do zbycia:
1) działka nr 495/110 o pow. 105 m2. Przeznaczenie to strefa mieszkalnictwa i usług.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Czersku
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Sprzedaż gruntów niezabudowanych przy ul. Dębowej w Chojnicach

added: 2011-03-11

Address: ul. Dębowa, 89-600 Chojnice

Contact data: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Link to a place on the map: show on the map

Nieruchomość z zasobu Gminy Miejskiej Chojnice przeznaczona do sprzedaży:
1) działka nr 2819/3 o pow. 339 m2. Przeznaczenie to strefa mieszkalnictwa i usług.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana Pawła II w Czersku

added: 2011-03-11

Address: ul. Jana Pawła II, 89-650 Czersk

Contact data: Marta Gnacińska, Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Link to a place on the map: show on the map

Sprzedaż w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czersk:
1) Nr działki 292/19 o pow. 0,3492 ha, cena 330.000,00 PLN
Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową z dopuszczeniem handlu o pow. sprzedażowej poniżej 2000 m2, z dopuszczeniem w części lub w całości zabudowy garażami jednopoziomowymi lub parkingiem. Przetarg odbędzie się w sali nr 33 urzędu Miejskiego w Czersku dnia 29 marca 2011 r o godz. 10.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Czersku
Marta Gnacińska, Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Klonowej w Czersku

added: 2011-03-11

Address: ul. Klonowa, 89-650 Czersk

Contact data: Marta Gnacińska, Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Link to a place on the map: show on the map

Burmistrz Czerska ogłasza sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
1) działka nr 337/30 o pow. 121 m2,
2) działka nr 337/32 o pow. 172 m2,
3) działka nr 336/9 o pow. 14 m2. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w formie bezprzetargowej za łączną kwotę netto 29.117,03 PLN.
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi handlu.
Marta Gnacińska, Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 54, tel. 052 395 48 48

Grunty zabudowane przy ul. Piłsudskiego w Chojnicach na zbyciu

added: 2011-02-17

Address: ul. Piłsudskiego, 89-600 Chojnice

Contact data: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link to a place on the map: show on the map

Następujące grunty zabudowane:

- Grunty zabudowane budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 301,21 m2 oraz magazynem zbożowym o pow. użytkowej 1 118,80 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4379 o pow. 1 511 m2. Teren znajdujący się w strefie mieszkalnictwa i usług. Zbyciu podlega prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1 122,10 zł brutto. Przez teren przebiega sieć gazowa i przewód energetyczny.

- Grunty zabudowane budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 962,90 m2 oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 148,80 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4381 o pow. 2 182 m2. Teren znajdujący się w strefie mieszkalnictwa i usług. Nieruchomość obciążona jest umowami najmu na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia w terminie od 1 do 3 m-cy. Zbyciu podlega prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 620,34 zł brutto. Przez teren przebiegają przewody energetyczne oraz istnieje stacja trafo.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2011r. o godz. 9.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Grunty niezabudowane przeznaczone do zbycia przy ul. Gryfa Pomorskiego w Chojnicach

added: 2011-02-17

Address: ul. Gryfa Pomorskiego w Chojnicach

Contact data: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link to a place on the map: show on the map

Następujące grunty niezabudowane:
- pow. 831 m2, stanowiąca działkę o nr ewid. 237/632,
- pow. 835 m2, stanowiąca działkę o nr ewid. 237/633,
- pow. 840 m2, stanowiąca działkę o nr ewid. 237/634,
- pow. 844 m2, stanowiąca działkę o nr ewid. 237/635,
- pow. 853 m2, stanowiąca działkę o nr ewid. 237/636,
- pow. 894 m2, stanowiąca działkę o nr ewid. 237/637,
- pow. 1 024 m2, stanowiąca działkę o nr ewid. 237/638.
Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej i usług. Zbyciu podlega prawo użytkowania wieczystego. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Sprzedaż gruntów niezabudowanych dostępnych od ul. Gryfa Pomorskiego w Chojnicach

added: 2011-02-17

Address: ul. Gryfa Pomorskiego, 89-600 Chojnice, nr działek: 4423 oraz 4428.

Contact data: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link to a place on the map: show on the map

Grunty niezabudowane o pow. 1 238 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4423, oraz o pow. 610 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4428. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Przetarg na użytkowanie gruntów przy ul. Rzepakowej w Chojnicach

added: 2011-02-17

Address: ul. Rzepakowa, 89-604 Chojnice, nr działki 355/121

Contact data: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link to a place on the map: show on the map

Grunty niezabudowane o powierzchni 21 687 m². Zbyciu podlega prawo użytkowania gruntu stanowiącego działkę nr 355/121. Zgodnie z m.p.z.p. teren przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową, w części teren przeznaczony pod zieleń. Przez część terenu przebiegają linie napowietrzne energetyczne wysokiego i średniego napięcia oraz sieć wodociągowa. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1 257,85 zł brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Sprzedaż gruntów przy ul. Krasińskiego w Chojnicach

added: 2011-02-17

Address: ul. Krasińskiego, 89-600 Chojnice, nr dziełki 786/8

Contact data: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link to a place on the map: show on the map

Grunty niezabudowane o pow. 117 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 786/8.Teren znajduje się w strefie mieszkalnictwa i usług. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2011r. o godz. 9.15 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Sprzedaż gruntów niezabudowanych przy ul. Wycecha w Chojnicach

added: 2011-02-17

Address: ul. Wycecha, 89-600 Chojnice, nr działki 2497/2

Contact data: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Link to a place on the map: show on the map

Grunty niezabudowane o pow. 161 m2, stanowiące działkę
o nr ewid. 2497/2. Teren znajduje się w strefie mieszkalnictwa i usług. Zbyciu podlega prawo własności gruntu. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2011r. o godz. 9.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41
http://nieruchomosci.chojnice.pl/?a=3&id=88

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Subisława w Chojnicach

added: 2011-02-17

Address: ul. Subisława, 89-600 Chojnice, nr działki 2041/100

Contact data: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Link to a place on the map: show on the map

Sprzedaż gruntów niezabudowanych przy ul. Subisława w Chojnicach, nr działki 2041/100. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Nieruchomość miejska przeznaczona do zbycia ul. Angowicka

added: 2011-02-17

Address: ul. Angowicka, 89-600 Chojnice

Contact data: Urząd Miejski w Chojnicach, tel.(052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Link to a place on the map: show on the map

Grunty z budynkami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego z przeznaczeniem na strefę mieszkalnictwa i usług. Forma zbycia: sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel.(052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Nieruchomość przeznaczona do zbycia ul. Angowicka

added: 2011-02-17

Address: ul. Angowicka, 89-600 Chojnice, nr działki 1742/6 i 1752/127

Contact data: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Link to a place on the map: show on the map

Grunty z budynkami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego z przeznaczeniem na strefę mieszkalnictwa i usług. Forma zbycia: sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo