Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Działki budowlane, tereny inwestycyjne oraz budynki

dodaj nowy
Tutaj możesz dodać nową ofertę korzystając z przycisku po prawej stronie.

Wyniki wyszukiwania:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia ul. Angowicka 74

dodane: 2011-02-17

Pełny adres: ul. Angowicka 74, 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Grunty z budynkami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego z przeznaczeniem na strefę przemysłowo - składową. Forma zbycia: sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego.
Urząd Miejski w Chojnicach, tel.
(052) 3971800 wew. 39,40,41 http://nieruchomosci.chojnice.pl/

Nieruchomość położona w Chojnicach przy ulicy Młyńskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta – Starego Rynku, zabudowana budynkiem byłego kina „KOSMOS” o pow. uż. ca 563,8m2.

dodane: 2011-01-18

Pełny adres: Chojnice, ul. Młyńska

Dane kontaktowe: pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chojnicach, /parter, pok. nr 20, 21/, tel. 0523966547, 0523966537.

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego – nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/391/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 listopada 2009r. działka 1273 wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług. Zgodnie z aktualnym stanem wpisów w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Chojnickiego działka numer 1273 na całym obszarze stanowi inne tereny zabudowane (Bi). Burmistrz Miasta Chojnice, na wniosek osoby trzeciej, dnia 24 sierpnia 2010r. wydał decyzję Nr GP.7331-138/2010 o warunkach zabudowy mocą, której ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego na działce nr 1273 przy ulicy Młyńskiej w Chojnicach wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi.
pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chojnicach, /parter, pok. nr 20, 21/, tel. 0523966547, 0523966537.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Malachin.

dodane: 2011-01-17

Pełny adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Dane kontaktowe: pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chojnicach, /parter, pok. nr 20, 21/, tel. 0523966547, 0523966537.

Link do mapy z lokalizacją: pokaż na mapie

Informacje dodatkowe – wszystkie koszty sporządzenia umowy notarialnej wraz z opłatami sądowymi ponosi nabywca nieruchomości. Zarząd Powiatu Chojnickiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Powiat Chojnicki nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej zbywanego budynku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, i świadectwo takie nabywcy nieruchomości nie będzie przekazane. Nieruchomość zostanie udostępniona osobom zainteresowanym po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie – tel. 0523986088.

Szczegółowe informacje – http://powiat.chojnice.pl
oraz tablica ogłoszeń Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56 /parter, pomiędzy pokojami nr 20 i 21/.

pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chojnicach, /parter, pok. nr 20, 21/, tel. 0523966547, 0523966537.powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo