Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

TERMOMODERNIZACJA BYDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECI CHOJNICKIM 2013-11-20

termomodernizacja_budynkow

Realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim” dobiegłą końca. 
W ramach projektu, którego celami było ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprawa warunków pracy i edukacji, a także ograniczenie zużycia energii elektrycznej na ogrzewanie powierzchni budynków, zmodernizowano 6 budynków użyteczności publicznej:

  1. Technikum nr 2 w Chojnicach,
  2. Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej wraz z II Liceum Ogólnokształcącym w Chojnicach,
  3. Zespół Szkół w Chojnicach,
  4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach,
  5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach,
  6. Liceum Ogólnokształcące w Czersku (dawniej: Zespół Szkół Licealnych w Czersku).

Prace termomodernizacyjne budynków objęły łączną powierzchnię netto wynoszącą 16 297,90 m2. W ramach projektu wykonano m.in. ulepszenia instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów styropianem bądź wełną mineralną oraz wymianę drzwi zewnętrznych i okien na nowe. Wykonane prace pozwolą na zaoszczędzenie energii szacowanej na 1 595,48 MWh/rok, co poprawi efektywność energetyczną budynków i przyczyni się do racjonalnego gospodarowania zasobami oraz racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej. Poprzez poprawę komfortu cieplnego, obniżenie poziomu hałasu, możliwość regulacji instalacji centralnego ogrzewania, prace termomodernizacyjne w sposób korzystny wpłyną na warunki pracy i edukacji. Realizacja zadania zapewni też nowy, estetyczny wygląd budynków, kolorystykę dostosowaną do otoczenia obiektu.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku.
Działania 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.
Całkowita wartość projektu 3 965 171,64 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR 67,36 %
Dofinansowanie ze środków EFRR 2 629 359,48 PLN

Ponadto, poza projektem, ze środków własnych budżetu powiatu są realizowane roboty budowlano - instalacyjne polegające na adaptacji poddaszy na sale dydaktyczne i pomieszczenia administracyjne, a także prace mające na celu zwiększenie estetyki, poprawę warunków higienicznych i bezpieczeństwa obiektów oraz ich otoczenia. Łączna wartość prac realizowanych poza projektem ze środków własnych budżetu powiatu wynosi 1 260 148,71 zł.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo