Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Trwają prace związane z projektem „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” 2011-06-15

projekt_brus_kanaliza_zalesie_lamk

Inwestycja obejmuje działania zmierzające do uporządkowania gospodarki ściekowej. Prowadzone w tym zakresie prace obejmują budowę nowych kanałów sanitarnych i likwidację szamb, a także działania polegające na budowie nowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Lubnia, umożliwiających uzbrojenie nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

W ramach realizacji inwestycji powstanie sieć kanalizacyjna o długości 22.262,00 m oraz 294 przyłącza o łącznej długości 3.909,00 m. Zadanie obejmuje również swym zasięgiem, budowę 2.952 m sieci wodociągowej rozdzielczej i pierścieniowej oraz 4 szt. (w tym 2 zmodernizowane) przyłączy domowych do budynków wraz z dodatkową przepinką o łącznej dł. 63 m.
Miejscowość Zalesie korzysta już z kanalizacji sanitarnej. Obecnie są prowadzone prace w Lubni i Orliku.

Zadanie finansowane jest ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu wynosi 7.110.464,23 zł.
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR – 57,38%.
Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR – 3.627.726,11 zł.
Całkowite zakończenie inwestycji nastąpi we wrześniu 2011 roku.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo