Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Umowa na most zwodzony podpisana 2011-02-08

umowa_na_most_zwodzony_podpisana_

W dniu dzisiejszym formalnie ruszyły działania rozpoczynające budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swormnegacie, nastąpiło bowiem podpisanie umowy z firmą Vistal Gdynia, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji. Firmę reprezentował prezes zarządu Ryszard Matyka, natomiast w imieniu powiatu umowę parafowali starosta Stanisław Skaja i wicestarosta Przemysław Biesek oraz skarbnik Elżbieta Smaglinska. W ubiegłej kadencji, a także obecnie koordynatorem projektu jest Etatowy Członek Zarządu Marek Szczepański.

Umowa dotyczy zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową mostu nad rzeką Brdą w miejscowości Małe Swornegacie w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu "Kaszubska Marszruta" złożonego w ramach Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013", który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rzowoju Regionalnego w wysokości 3 135 808,70zł.

Wartość umowy opiewa na kwotę 4.889.992,62zł, a termin realizacji zadania określono na dzień 31.03.2012r.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo