Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Urz?d Marsza?kowski Województwa Pomorskiego zaprasza do korzystania z Mobilnych Punktów2011-06-06

mobilne_punkty

Urz?d Marsza?kowski Województwa Pomorskiego zaprasza do skorzystania z dzia?a? Mobilnych Punktów w miesi?cu czerwcu 2011 r.

Celem akcji jest u?atwienie dost?pu mieszka?com województwa do informacji i wiedzy dotycz?cych mo?liwo?ci wsparcia ró?nych inicjatyw i przedsi?wzi?? z funduszy Unii Europejskiej.
Konsultanci Punktów Informacyjnych, w ramach prowadzonych dzia?a?, odwiedz? gminy województwa pomorskiego i w ka?dej z nich, jednego dnia b?d? dost?pni dla osób zainteresowanych funduszami europejskimi.

Poni?ej przedstawiamy harmonogram spotka? w poszczególnych gminach w województwie pomorskim:
7 czerwca – Urz?d Gminy w D?bnicy Kaszubskiej, godz. 10:00 – 14:00
8 czerwca – Pszczó?ki, godz. 10:00 – 13:00
8 czerwca – Dom Przedsi?biorcy w Tczewie, godz. 8:00 – 15:30
9 czerwca – Urz?d Miasta Sopotu, godz. 8:00 – 12:00 "
10 czerwca – Urz?d Miasta Czersk, godz. 8:00 – 14:00
14 czerwca – Urz?d Miasta Brusy, godz. 9:00 – 15:00
15 czerwca – Urz?d Gminy Osiek, godz. 10:00 – 14:00
15 czerwca – Dom Przedsi?biorcy w Tczewie, godz. 8:00 – 15:30
15 czerwca – Borzytuchom, godz. 9:00 – 13:00
16 czerwca – Gmina Sierakowice, godz. 9:00 – 13:00
16 czerwca – Urz?d Miasta Sopotu, godz. 8:00 – 12:00
20 czerwca – Urz?d Gminy Konarzyny, godz. 9:00 – 15:00
21 czerwca – Urz?d Gminy Smo?dzino, godz. 10:00 – 14:00
21 czerwca – Urz?d Gminy ??czyce, godz. 8:00 – 14:00
22 czerwca – Urz?d Gminy Skórcz, godz. 10:00 – 14:00
28 czerwca – Urz?d Gminy w Sztutowie, godz. 8:00 – 13:00
29 czerwca – Dom Przedsi?biorcy w Tczewie, godz. 8:00 – 15:30
30 czerwca – Urz?d Gminy w Ostaszewie, godz. 8:00 – 13:00

Wi?cej informacji mo?na otrzyma? w Lokalnych Punktach Informacyjnych

 

?ród?o: strona internetowa Departamentu Programów Regionalnych Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Pomorskiego

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo