Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

VIII Chojnickie Noce Operetkowe (program)2018-07-31

viii_chojnickie_noce_operetkowe

11 i 12 sierpnia w Fosie Miejskiej po raz ósmy odb?d? si? magiczne noce operetkowe. Tym razem adaptacja jednego z najpopularniejszych przedstawie?, „Baron cyga?ski” Straussa a w niedziel? wyst?pi niezwyk?e trio wokalne Tre Voci.

 

11 sierpnia 2018

„Baron cyga?ski”

operetka w trzech aktach

muzyka JOHANN STRAUSS
libretto IGNAZ SCHNITZER

 

Marta Wy?oma?ska – sopran (Saffi, Cyganka)
Hanna Oko?ska – sopran (Arsena)
Janusz Ratajczak – tenor (Sandor Barinkay)
Ma?gorzata Ratajczak – mezzosopran (Czipra, stara Cyganka)
Tomasz ?uczak – baryton (Kalman ?upan)
?ukasz Ratajczak – tenor (Ottokar)

 

Jerzy Wo?osiuk – dyrygent

Emilia Czeka?a – s?owo o operetce

Orkiestra im. Johanna Straussa

Tradycj? Chojnickich Nocy Operetkowych sta?o si? pi?kne przedstawienie w pierwszym dniu festiwalu. Nie inaczej b?dzie podczas jej ósmej edycji – w chojnickiej fosie rz?dzi? b?dzie s?ynny „Baron cyga?ski”!

To z pewno?ci? najpopularniejsze i najbardziej lubiane dzie?o Johanna Straussa. Historia pi?knej Cyganki – Saffi i jej mi?o?ci do w?gierskiego szlachcica – Barinkaya, sta?a si? inspiracj? dla wielu pi?knych melodii oraz malowniczych scenerii. Cyga?ski ?ywio? przeplata si? tu z wiede?sk? elegancj?, humor z refleksj?, wielkie sceny zbiorowe z nastrojowymi ariami i duetami a muzyka Johanna Straussa nie wymaga rekomendacji. W role g?ówne wciel? si? soli?ci warszawskiej Opery Narodowej, Opery NOVA w Bydgoszczy czy szczeci?skiej Opery na Zamku. Ca?o?? od pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Jerzy Wo?osiuk, laureat jednej z najwa?niejszych nagród operowych w Polsce, Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury. Ci wspaniali wykonawcy stworz? niezapomnian? atmosfer? i zachwyc? artyzmem chojnickich s?uchaczy!

12 sierpnia 2018

Tre Voci

 

Zespó? Tre Voci w sk?adzie:

Voytek Soko – tenor

Miko?aj Adamczak – tenor

Mi?osz Ga?aj – tenor

 

Marek Czeka?a – dyrygent i prowadzenie

Emilia Czeka?a – prowadzenie

Orkiestra im. Johanna Straussa

Drugim dniem Chojnickich Nocy Operetkowych zaw?adnie niesamowity zespó? podbijaj?cy serca publiczno?ci na ca?ym ?wiecie. Tenorzy, arty?ci nowej generacji, przepe?nieni mi?o?ci? do ludzi i ?wiata, w którym ponad wszystkimi podzia?ami króluje muzyka. Trzy indywidualno?ci, trzy zró?nicowane g?osy i jedna wielka przyja??. Z takiej mieszanki stworzy? si? charyzmatyczny koktajl mo?otowa, którego najwi?kszym atutem s? wyst?py na ?ywo. Ka?dy z nich ma w?asn? karier? na scenie operowej, ale uwielbiaj? ?piewa? razem. Koncertowe spotkania z publiczno?ci? s? dla nich wyzwaniem, nawet je?li dzieli si? scen? na trzech. A kiedy staj? obok siebie, dzieje si? magia. Przekona?a si? o tym publiczno?? na ró?nych scenach ?wiata, m.in. w Chicago (Copernicus CENTER), Chiang Mai (Kad Theater – Tajlandia), Warszawie (Filharmonia Narodowa, Mazowiecki Teatr Muzyczny, Stadion Narodowy), Gda?sku (Filharmonia Ba?tycka, Opera Ba?tycka), Krakowie (Aleja Ró?), Cz?stochowie (Filharmonia Cz?stochowska), Szczecinie (Zamek Ksi???t Pomorskich), Toruniu (Dwór Artusa), Przemy?lu (Centrum Kultury Zamek), Krynicy Zdroju. Towarzyszy? im b?dzie oczywi?cie Orkiestra  im. Johanna Straussa pod batut? Marka Czeka?y, a o weso?? atmosfer? pe?n? elegancji zadba jego córka, Emilia Czeka?a. Obydwoje doskonale znani s? ju? chojnickiej publiczno?ci i za ka?dym razem gor?co s? przez ni? przyjmowani!

?ród?o

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo