Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Warto zobaczy?

STARE MIASTO W CHOJNICACH2010-11-16

stare_miasto_w_chojnicach
Stare Miasto odznacza si? specyficznym ?redniowiecznym uk?adem z kamieniczkami z XVIII i XIX wieku.

BAZYLIKA MNIEJSZA P.W. ?CI?CIA ?W. JANA CHRZCIELA 2010-11-16

bazylika_mniejsza
Ko?ci? zbudowany w XIV w., na miejscu dawnego drewnianego ko?cio?a. Najwa?niejszy zabytek chojnicki w stylu gotyku pomorskiego z czerwonej ceg?y, na podmurwce z g?azw granitowych, z czterok?tn? wie?? od zachodu.

CI?G MURW OBRONNYCH WRAZ Z BASZT? CZ?UCHOWSK? I BASZTAMI 2010-11-16

ciag_murow_obronnych
Relikt ?redniowiecznych fortyfikacji miejskich, siedziba muzeum. Baszta "Wronia" do ko?ca XIX w. s?u?y?a jako wi?zienie dla posplstwa.

BRAMA CZ?UCHOWSKA I MIESZCZ?CE SI? W NIEJ MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE 2010-11-16

brama_czluchowska
Zbudowana w I po?. XIV w. Pocz?tkowo s?u?y?a jako wie?a obserwacyjna i brama wjazdowa do miasta. W wiekach XVII i XVIII wykorzystywana jako wi?zienie.

KLOSNOWO2012-07-05

klosnowo

Le?na osada w lasach na p?noc od Jarcewa, oddalona ok.10 km od Chojnic. Zabytkowa wy?uszczarnia nasion z lat 1913-1920, z zachowanym parkiem maszynowym, nowa wy?uszczarnia z 2000 roku, 3,50 kilometrowa le?na ?cie?ka dydaktyczna. Nowo powsta?a izba historyczna, obrazuj?ca podstawy gospodarowania w lasach.

OSTROWITE2012-07-04

ostrowite

Wie? letniskowa po?o?ona nad jeziorem Ostrowite, 7 km od Czerska

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"2011-03-08

park_narodowy_bory_tucholskie_

Park Narodowy Bory Tucholskie (kaszub. Nrodny Park Tchlscze Br) utworzony w 1996 r., jest jednym z 23 parkw narodowych na terenie Polski.

ZABORSKI PARK KRAJOBRAZOWY2010-11-29

zaborski_park_krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy to jeden z dziewi?ciu parkw krajobrazowych, po?o?ony w po?udniowo- zachodniej cz??ci wojewdztwa pomorskiego obejmuje powierzchni? ok. 340 km kwadratowych, na terenie gmin Brusy i Chojnice.

GMINA BRUSY2012-07-04

brusy

Gmina Brusy to idealne miejsce, w ktrym mo?na wypocz??. Liczne szlaki piesze i rowerowe, czyste jeziora i ciekawe miejsca sprzyjaj? aktywnemu wypoczynkowi.

LE?NO2012-06-21

lesno

Le?no to wie? po?o?ona nad jeziorami Grne i Dolne Le?no

GMINA CZERSK2012-07-05

gmina_czersk

Gmina Czersk le?y w centum wielkiego kompleksu lesnego Borw Tucholskich.

CZERSK2012-06-21

czersk

Miasto licz?ce 9.500 mieszka?cw , po?o?one przy drodze krajowej nr 22.

RYTEL2012-06-20

rytel
to najwi?ksza miejscowo?? po Czersku w gminie.

??G2012-07-05

lag
Trzecia co do wielko?ci miejscowo?? w gminie.

FOJUTOWO2012-07-04

fojutowo

Skrzy?owanie dwch ciekw wodnych: Czerskiej Strugi i Wielkiego Kana?u Brdy.

MYLOF2010-11-16

zabytkowe_budowle_hydrotechniczne_

Zabytkowe budowle hydrotechniczne (z po?. XIX w.) tj. zapora wodna na rzece Brdzie oraz Wielki Kana? Brdy.

ODRY - KAMIENNE KR?GI2012-06-12

kamienne_kregi
Rezerwat "Kamienne Kr?gi " Nadle?nictwo Czersk

SUSZEK2012-07-05

ok 3,5 km na po?udnie od Rytla

REZERWAT M?TNE2012-07-04

rezerwat_metne
"M?tne" w sk??d jego wchodzi Jezioro M?tne oraz otaczaj?ce je tereny podmok?e.

REZERWAT USTRONIE2012-07-04

rezerwat_ustronie
Rezerwat lesny po?ozony 6 km. od czerska.

REZERWAT "CISY NAD CZERSK? STRUG?"2012-07-04

rezerwat_cisy
Chroni unikalne i liczne stanowisko cisa, pochodne z samosieww i nasadze? z XIX wieku.

KONARZYNY2012-07-04

konarzyny

Teren znajduj?cy si? obecnie w granicach gminy Konarzyny nie by? w przesz?o?ci penetrowany archeologicznie, z pojedynczymi wyj?tkami

KO?CI? PARAFIALNY pw. ?w. Piotra i Paw?a2012-06-18

kosciol_konarzyny

Pierwsza wzmianka o Konarzynach pochodzi z 1275 r.

?YCHCE2012-06-18

zychce
wie? kaszubska

KORNE2012-06-18

korne
2 po?. XIX w. - pocz. XX w

NIEROSTOWO I PARSZCZENICA2012-06-18

nierostowo
stare drewniane chaty kryte strzech?

POMNIK PRZYRODY2012-07-03

D?b szypu?kowy o obwodzie w pier?cienicy 487 cm
powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo