Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych2016-05-13

xv_edycja_programu_stypendiow_pomostowych

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XV edycji „ Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2016/2017 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017”. O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. oraz spełniają warunki określone w regulaminie.

 

szczegółowe inf.

http://brusy.pl/?a=22&lg=pl&id=19233

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo