Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

XVI Przegl?d Piosenki „NA POWITANIE WIOSNY"2016-02-29

_xvi_przeglad_piosenki_na_powitanie_wiosny

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza do uczestnictwa w XVI Przegl?dzie Piosenki „NA POWITANIE WIOSNY” o zasi?gu powiatowym. Celem spotkania jest: rozbudzanie i rozwijanie aktywno?ci muzycznej dzieci i m?odzie?y, prezentacja warto?ciowych i ró?norodnych form piosenki oraz wy?onienie m?odych talentów.Konkurs odb?dzie si? 21 marca br. o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki.

 

Poni?ej zamieszczamy szczegó?owy regulamin przegl?du oraz kart? zg?oszeniow?.

Załączniki:

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo