Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE WIELKIEGO KANAŁU BRDY NA TERENIE GMINY CZERSK2013-07-25

wielki_kanal_brdy

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007- 2013

WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU: 1 291 241,28 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA: 847 163,28 PLN

POZIOM DOFINANSOWANIA: 85%

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2011 rok - 2012 rok

 

Projekt „Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (działanie 8.1.2). Przedsięwzięcie realizowane było dwutorowo. Pierwsza część projektu polegała na kompleksowym zagospodarowaniu terenu przylegającego bezpośrednio do akweduktu w Fojutowie, druga część dotyczyła budowy kąpieliska w miejscowości Rytel nad Wielkim Kanałem Brdy. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy wizerunku i estetyki obu miejscowości – zwiększyła lokalną atrakcyjność inwestycyjną, osiedleńczą i turystyczną.

Rytel - dzięki rzece Brdzie i Wielkiemu Kanałowi Brdy stanowi doskonały punkt etapowy spływów kajakowych. Miejscowość posiada rozwinięte zaplecze noclegowe i gastronomiczne. Spacer po promenadzie wybudowanej nad Kanałem ze środków gminy w 2011 oraz nowo powstałe urokliwe kąpielisko sprawią, że turyści będą na pewno wracali do Rytla.

Szczegółowy zakres projektu w Rytlu obejmował budowę obiektów takich jak:

1.Kąpielisko wraz z plażą,
2.Pomosty ze schodami prowadzącymi do wody,
3.Budynek gospodarczy i budynek WC,
4.Przebieralnia,
5.Oświetlenie terenu,
6.Elementy małej architektury tj. maszt flagowy, tablice informacyjne, kosze na śmieci, ławki
7.Kompletna infrastruktura instalacyjna tj. wodno-kanalizacyjna i elektryczna.

Na terenie kąpieliska w Rytlu urządzano również zieleń.

W przypadku Fojutowa słynącego z akweduktu zbudowanego pod koniec XIX wieku na pograniczu dzisiejszej Gminy Czersk i Gminy Tuchola, zagospodarowano kompleksowo teren nad Wielkim Kanałem Brdy. W ramach projektu wykonano tutaj następujące obiekty:

1. Platformę widokową,
2. Podest drewniany ze schodami – umiejscowiony nad pozostałością fundamentu po starej cementowni porośniętej unikalnymi porostami,
3. Pomost kajakowy przy Wielkim Kanale Brdy,
4. Ciągi piesze oraz alejki,
5. Parking,
6. Budynek sanitarny,
7. Elementy małej archietektury tj. wiaty z siedziskami, ławki, kosze na śmieci,
8. Oświetlenie terenu.

Mamy nadzieję, że wybudowana infrastruktura turystyczna zachęci turystów do aktywnego spędzenia czasu zarówno w Rytlu jak i w Fojutowie.

mat. Biuro Funduszy

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo