Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

ZAJ?CIA TEATRALNE DLA DOROS?YCH W OK ??G2016-03-23

zajecia_teatralne_dla_doroslych_w_ok_lag

Serdecznie zapraszamy wszystkie doros?e, odwa?ne osoby pragn?ce sprˇbowa? swych si? na scenie teatralnej. Podczas cotygodniowych spotka? skupimy nasza prac? na szkoleniu naszego aktorskiego warsztatu, pracy nad ruchem, gestem, dykcj?. Nie b?d? to czysto teoretyczne zaj?cia. Prawdziwy scenariusz spektaklu teatralnego, przeniesie nas w inny ?wiat w ktˇrym ka?dy uczestnik b?dzie mˇg?, cho? na chwil?, sta? si? kim? innym. Zapraszamy.

PIERWSZE SPOTKANIE ľ 31.03.2016 ( CZWARTEK) godz. 17.00.

info.http://czersk.pl/zajecia-teatralne-dla-doroslych-w-ok-lag/

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo