Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

ZAJ?CIA TEATRALNE DLA DOROS?YCH W OK ??G2016-03-23

zajecia_teatralne_dla_doroslych_w_ok_lag

Serdecznie zapraszamy wszystkie doros?e, odwa?ne osoby pragn?ce spróbowa? swych si? na scenie teatralnej. Podczas cotygodniowych spotka? skupimy nasza prac? na szkoleniu naszego aktorskiego warsztatu, pracy nad ruchem, gestem, dykcj?. Nie b?d? to czysto teoretyczne zaj?cia. Prawdziwy scenariusz spektaklu teatralnego, przeniesie nas w inny ?wiat w którym ka?dy uczestnik b?dzie móg?, cho? na chwil?, sta? si? kim? innym. Zapraszamy.

PIERWSZE SPOTKANIE – 31.03.2016 ( CZWARTEK) godz. 17.00.

info.http://czersk.pl/zajecia-teatralne-dla-doroslych-w-ok-lag/

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo