Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Zakończono realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Malachin Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku”. 2011-08-19

koniec_projektu_czersk_malachin

Zakończono realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Malachin Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku”.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wykorzystania potencjału Powiatu Chojnickiego oraz gminy Czersk jako atrakcyjnego miejsca dla realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.
Ponadto poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych przebudowanych dróg wpłynie na oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych.

Inwestycja obejmowała:
• przebudowę drogi powiatowej na odcinku Malachin-Czersk o długości 2,345 km,
• budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m i długości 2,58 km,
• przebudowę drogi gminnej – ul. Towarowej w Czersku na odcinku 0,325 km wraz z budową kanalizacji deszczowej i ścieżki rowerowej na tym odcinku,
• budowę, w Malachinie, kanalizacji deszczowej o długości 700 mb,
• budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (typu rondo) na skrzyżowaniu ul. Wielewskiej i Towarowej.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 651 693,76 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR 43,19%
Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR 1 999 370,51 PLN
Wkład własny Beneficjenta – Powiatu Chojnickiego 2 322 141,00 PLN
Wkład własny Partnera Projektu – Gminy Czersk 330 182,25 PLN

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo