Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

Zapraszamy na Targi LifeStyle Expo w Warszawie 2011-08-25

targi_lifestyle_expo

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza pomorskich przedsi?biorcˇw do udzia?u w zorganizowanym wyje?dzie na Targi LifeStyle Expo w Warszawie w dniach 21-22 wrze?nia 2011 r.

Lifestyle Expo to jedna z flagowych imprez organizowanych przez Rad? Rozwoju Handlu Hongkongu, ktˇra ma na celu promowanie producentˇw z Hongkongu w krajach Europy. W Polsce impreza targowa odb?dzie si? po raz trzeci w dniach 21-23 wrze?nia w Warszawie www.lifestyleexpowarsaw.com).

W tegorocznej edycji targˇw we?mie udzia? ok. 180 wystawcˇw z Hongkongu i prowincji Guandong (Kanton), reprezentuj?cych takie bran?e jak:
Ľelektronika,
Ľartyku?y i sprz?t gospodarstwa domowego,
Ľakcesoria komputerowe i telefoniczne,
Ľodzie? i modne akcesoria,
Ľupominki i artyku?y reklamowe,
Ľzegarki i bi?uteri?.

Do kogo adresowane s? targi? Dp przedsi?biorcˇw reprezentuj?cych firmy okre?lonych bran?, ktˇrych charakter dzia?alno?ci zwi?zany jest z importem tj.: importerzy, sieci sklepˇw, hurtownicy, dystrybutorzy, domy towarowe, sklepy wysy?kowe, sklepy internetowe, sklepy detaliczne, producenci poszukuj?cy podwykonawcˇw, itp. Na targi przedsi?biorcy mog? wybra? si? indywidualnie lub w zorganizowanej grupie.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. planuje zorganizowa? wspˇlny wyjazd przedsi?biorcˇw z wojewˇdztwa pomorskiego na imprez? targow?. Wspˇlny wyjazd to okazja do nawi?zania nowych kontaktˇw biznesowych z partnerami lokalnymi oraz mo?liwo?? uzyskania bardziej atrakcyjnych warunkˇw przy wspˇlnych zamˇwieniach i negocjacjach z firmami chi?skimi.

Wi?cej informacji, w tym formularze zg?oszeniowe dost?pne s? na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo