Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Zaproszenie do składania ofert na stoisko handlowe – Święto Pstrąga2018-04-03

zaproszenie_do_skladania_ofert

W związku z możliwością wystawienia stoisk handlowych podczas tegorocznego Święta Pstrąga w dniu 07.07.2018 r. w Wojtalu – Ośrodek Kultury w Czersku uprzejmie informuje, iż:

1. Osoby zainteresowane wystawienie stoiska handlowego do dnia 07.06.2018 r. mogą zadeklarować chęć udziału w imprezie. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który następnie należy przesłać elektronicznie na adres: okczersk.sekretariat@op.pl lub wysłać pocztą na adres Ośrodka Kultury w Czersku, ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk z dopiskiem „ŚWIĘTO PSTRĄGA – STOISKO”.
2. Zgłoszenia udziału przyjmujemy wyłącznie od legalnie działających, zarejestrowanych podmiotów.
3. Wystawcy, którzy oferują artykuły spożywcze takie jak: popcorn, wata cukrowa, słodycze itp. zobowiązani są przedstawić i posiadać w trakcie imprezy stosowne pozwolenia inspekcji sanitarnej (Sanepidu).
4. Stoiska wystawców muszą zapewnić sobie własne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze), gdyż Organizator nie przewiduje możliwości podłączenia energii z istniejącej sieci.
5. Ze względu na odrębne zapytanie w zakresie dystrybucji napojów i posiłków Organizator nie przewiduje możliwości dopuszczenia stoisk z ofertą gastronomiczną, z wyłączeniem produktów kulinarnych oferowanych przez lokalne organizacje pozarządowe takie jak na przykład koła gospodyń wiejskich, które zostały zaproszone przez Organizatora.
6. UWAGA! Zastrzegamy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z zapewnieniem przez Organizatora udziału w Święcie Pstrąga.
7. Wybór stoisk nastąpi na podstawie kryterium: – spełnienia wymogów prawnych (zezwolenia, atesty itd.) – atrakcyjności i różnorodności stoisk.
8. Z wybranymi Wystawcami zostaną zawarte stosowne umowy.

Wszelkie informacje dostępne są w Ośrodku Kultury w Czersku pod numerem tel. (52) 398 47 40.

Źródło

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo