Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

Zasady prawid?owej realizacji i rozliczania projektˇw dla przedsi?biorcˇw - Poddzia?anie 1.1.1 i 1.1.2 RPO WP 2007-20132011-03-18

szkolenie_1_1_1_i_1_1_2_rpo_wp

Departament Programˇw Regionalnych Urz?du Marsza?kowskiego Wojewˇdztwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne po?wi?cone zasadom prawid?owej realizacji i rozliczania projektˇw dla przedsi?biorcˇw w ramach Poddzia?ania 1.1.1 i 1.1.2 RPO WP 2007-2013.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osˇb zainteresowanych prawid?owym rozliczeniem projektˇw wspˇ?finansowanych przez Uni? Europejsk?.

W programie m.in. praktyczne informacje dotycz?ce prawid?owej realizacji i rozliczania projektˇw, omˇwienie wniosku o p?atno?? wraz z za??cznikami oraz zagadnie? zwi?zanych z kontrol? projektu.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przes?anie do 24 marca 2011 r. do godziny 15:00 wype?nionego formularza zg?oszeniowego na adres: m.sawicka@woj-pomorskie.pl. Potwierdzenie przyj?cia zg?oszenia jest rˇwnoznaczne z wpisaniem na list? uczestnikˇw spotkania informacyjnego w dniu 30 marca 2011 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Spotkanie odb?dzie si? w ?rod? 30 marca w Polskiej Filharmonii Ba?tyckiej Gda?sk ul. O?owianka 1 od godz. 10.00 do 14.00.

Wi?cej informacji oraz formularz zg?oszeniowy dostpny jest na stronie Departamentu Programˇw Regionalnych

á

?rˇd?o: strona internetowa Departamentu Programˇw Regionalnych Urz?du Marsza?kowskiego Wojewˇdztwa Pomorskiego

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo