Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobież Adobe Flash player

Z?ot Samochodów Terenowych I OS-MANIA w Brusach. 2011-05-12

zlot_terenowek_w_brusach

14 maja br. Stowarzyszenie Mi?o?ników Samochodów Terenowych „Ekipa 4 x 4 Brusy” organizuje Z?ot Samochodów Terenowych I OS-MANIA w Brusach.
Rozpocz?cie zlotu o godz. 9.00 na terenie Harcerskiej Bazy Obozowej Hufca ZHP Gdynia w Czernicy.

Podczas cz??ci „otwartej” dla widowni, w godz. 11.00 – 17.00, w M?cikale D?brówce odb?d? si? konkurencje terenowe, w trakcie których m.in. odb?dzie si? prezentacja wszystkich samochodów bior?cych udzia? w zlocie. Tam te?, zarówno uczestnicy , jak i widzowie b?d? mogli skosztowa?, specjalnie na ten dzie? przygotowanej, grochówki.


O godz. 18.00 w Czernicy (w miejscu rozpocz?cia z?otu) odb?dzie si? 2-godzinny koncert Zespo?u Projekt. Po nim nast?pi og?oszenie wyników i rozdanie nagród uczestnikom zlotu. Zako?czenie planowane jest na godz. 20.00.

Patronat honorowy nad imprez? sprawuj?:
- Burmistrz Brus Witold Ossowski,
- Pose? na Sejm RP Leszek Redzimski,
- Przewodnicz?cy Rady Powiatu Chojnickiego Robert Skórczewski,
- Wiceprzewodnicz?cy Rady Powiatu Chojnickiego Jan Gadza?a.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo